MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Filozofija odgoja

Šifra: 67556
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
nasl. pred. mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić
Izvođači: dr. sc. Josip Guć - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanjem filozofskih sadržaja i metoda potaknuti refleksiju, kritičko mišljenje i mišljenje višeg reda te pružiti filozofsku osnovu studija pedagogije.
Predavanja
1. Upoznavanje studenata s ciljevima, sadržajem i metodama nastave u kolegiju, te sa zahtjevima kolegija. (2P)
2. Pojam filozofije odgoja i njezin sustavni položaj u cjelini filozofskih i pedagoških disciplina. Filozofija odgoja i odgojne filozofije. (2P)
3. Pregled pravaca suvremene filozofije i njihovog utjecaja na teorijske orijentacije u znanosti o odgoju. Historicizam i Diltheyovo razlikovanje vrsta znanosti. (2P)
4. Fenomenologija i intencionalnost. Osnovna obilježja egzistencijalima. (2P)
5. Osnovna obilježja egzistencijalima. Briga i odgoj: Heidegger i Noddings. (2P)
6. Utjecaj egzistencijalizma na humanističke i društvene znanosti, te na odgojne filozofije. (2P)
7. Gadamer, hermeneutika i načela tumačenja. Hermeneutička orijentacija u znanosti o odgoju. (2P)
8. Wittgenstein: jezik i svijet. Problem vrijednosnih iskaza u Tractatus-u. (2P)
9. Bečki krug i filozofija znanosti: smislenost. K. R. Popper: falsifikacionizam, kreativnost i spoznaja. (2P)
10. Empirijska orijentacija u znanosti o odgoju. Kritička teorija društva: općenita obilježja. (2P)
11. Habermas: interes i oblici spoznaje. Kritička znanost o odgoju i interes emancipacije. (2P)
12. Obilježja postmoderne filozofije. (2P)
13. Lyotard: znanje i društvo. Teorijski utjecaji na postmodernu: teorija nesvjesnog, strukturalizam, postpozitivistička epistemologija. (2P)
14. Razvoj ideje o prirodnom razvoju: od Rousseau do Piageta. Razvojna epistemologija i konstruktivizam u filozofiji odgoja. (2P)
15. Kohlberg i razvoj moralnog prosuđivanja. Sistematizacija sadržaja kolegija (2P)
Seminari
Pojam filozofije: analiza različitih stajališta. (1S)
Analiza primjera odgojnih filozofija. (1S)
Pregled osnovnih logičkih pojmova: pojam i sud. (1S)
Pregled osnovnih logičkih pojmova: zaključak. (1S)
Analiza teksta: Noddings o brizi kao odnosu. (1S)
Pojam o odgoju u duhovnoznanstvenoj pedagogiji. (1S)
Analiza teksta: jezik, svijet i odnos slike u Tractatusu. (1S)
Analiza teksta: vrste smislenih iskaza prema Tractatusu. (1S)
Pojam o odgoju u empirijskoj pedagogiji. (1S)
Usporedba istraživačkih metoda u hermeneutički i empirijski orijentiranoj znanosti o odgoju putem analize odabranih citata iz F. Heyting, D. Lenzen i J. White (ured.) Methods in Philosophy of Education. (1S)
Analiza odabranog primjera kritičkog pristupa u filozofiji odgoja. (1S)
Pismena provjera znanja. (1S)
Upute za izradu eseja. Odabir tema. (1S)
Analiza izabranog postmodernističkog teksta. (1S)
Analiza teksta (J. Piaget). (1S)
Ishodi učenja:
 1. Prepoznati filozofske pretpostavke u pedagoškim znanstvenim orijentacijama i u konkretnom pedagoškom stavu
 2. Objasniti osnovne pravce suvremene filozofije i njihovu povezanost s pristupima u znanosti o odgoju
 3. Usporediti hermeneutički, empirijski i kritički način zasnivanja pedagogije
 4. Filozofskologički analizirati znanstveni tekst i kritički se odnositi prema njemu
Literatura:
 1. , Otvoreno znanje: Filozofija odgoja [web stranice kolegija] http://marul.ffst.hr/~logika/nastava
  Obvezna literatura obuhvaća dvije skupine izvora: a) uvod u filozofiju i b) odnos filozofije i znanosti o odgoju. Svi student biraju po jedno djelo iz skupine a) i b). U literaturi iz skupina a) i b) studenti su dužni temeljito proučiti samo ona poglavlja koja su izravno povezana sa sadržajem predmeta, v. http://marul.ffst.hr/~logika/nastava/doku.php?id=20092010:filozofija_odgoja:vodic, a u ostalim poglavljima dovoljna je razina upoznatosti. Literatura iz skupine c) namijenjena je samostalnome radu.
  ---Uvod u filozofiju
  Arno Anzenbacher (1992) //Filozofija: uvod u filozofiju//. Zagreb: Školska knjiga.
  Boran Berčić (2012) //Filozofija// 1--2. Zagreb: Ibis.
  Nigel Warburton (1999) //Filozofija: osnove//. Zagreb: Kruzak.

  ---Odnos filozofije i znanosti o odgoju
  Herbert Gudjons (1994) //Pedagogija: temeljna znanja//. Zagreb: Educa.
  Eckard König i Peter Zedler (2001) //Teorije znanosti o odgoju//. Zagreb: Educa.
  Dieter Lenzen (2002) //Vodič za studij znanosti o odgoju - što može, što želi//. Zagreb: Educa. ---

  ---Istraživanja u filozofiji odgoja [nekada i danas]
  Nel Noddings (1998) Philosophy of Education. Oxford: Westview Press
  Jerome Bruner (2000) //Kultura obrazovanja.// Zagreb: Educa.
  David Carr (2003) Making Sense of Education : Introduction to the philosophy and theory of education and teaching.
  //Filozofija odgoja: izbor tekstova hrvatskih pisaca//. (1997) priredio Ivan Čehok. Zagreb: Školska knjiga,, , , .
Preporučena literatura:
 1. , //Encyclopaedia of Philosophy of Education// Michael A. Peters, Paulo Ghiraldelli Jr., Berislav Žarnić, Andrew Gibbons i Tina Besley (ured.) (http://eepat.net),
  Milan Polić. //Filozofija odgoja: elektronički priručnik// (http://www.radionicapolic.hr/prirucnik/), Milan Polić. (1997) //Čovjek, odgoj svijet: mala filozofijsko-odgojna razložba//. Hrvatski Leskovac: Kruzak,
  Berislav Žarnić Eseji iz filozofije odgoja : Epistemologija, logika i didaktika. (zbirka objavljenih eseja) http://marul.ffst.hr/~logika/literatura/eseji.pdf
  Časopis //Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja//. Hrvatsko filozofsko društvo.
  Matthew Lipman (2003) Thinking in Education. Cambridge University Press, Cambridge
  Frieda Heyting, Dieter Lenzen i John White (ured.) (2001) Methods in Philosophy of Education. Routledge International Studies in the Philosophy of Education. Routledge, London
  Nigel Blake, Paul Smeyers, Richard Smith, i Paul Standish (ured.) (2003) The Blackwell Guide to the Philosophy of Education. Blackwell Publishing, Oxford
  David Carr (2003) Making Sense of Education : Introduction to the philosophy and theory of education and teaching. Routledge International Studies in the Philosophy of Education. Routledge, London, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Josip Guć:

  srijedom od 14.00 do 16.00 ili po dogovoru

  Lokacija: