MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

CENTAR ZA TRANSDISCIPLINARNO PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA - OdRaST

 

 

 

Filozofski fakultet u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

 

Voditeljica Centra

doc. dr. sc. Ivana Restović
irestovic@ffst.hr 

 

Članovi Centra:

doc. dr. sc. Bruno Ćurko
bcurko@ffst.hr

izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov
ibuzov@ffst.hr

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
mbrcic@ffst.hr

dr. sc. Mila Bulić
mbulic@ffst.hr

mr. sc. Tamara Ljubičić, 
Voditeljica odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
ljubicic@ffst.hr

 

 

 

O CENTRU OdRaST

Zelena tranzicija jedan je od strateških prioriteta EU u idućem razdoblju, a održivost jedan od ključnih razvojnih načela. Kako bismo i sami doprinijeli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i implementacije znanja i razvijanja potrebe za život na jedino mogući prihvatljiv način, nastala je ideja o utemeljenju Centra za transdisciplinarno promicanje održivog razvoja - OdRaST pri Filozofskom fakultetu u Splitu.

Centar OdRaST promicat će globalne ciljeve održivog razvoja povezujući njegove tri temeljne sastavnice: društvo, okoliš i gospodarstvo potičući procese osvješćivanja, promišljanja i nastojanja usmjerenih na suvremeni gospodarski i društveni razvoj u zaštićenom okolišu.

ZADAĆE CENTRA OdRaST

Osnovna zadaća Centra OdRaST je omogućiti promicanje i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja ne samo edukacijom već i provođenjem različitih aktivnosti cjeloživotnog i društveno korisnog učenja, istraživanja transdisciplinarnim pristupom, inovativnih i originalnih projekata, kvalitetnih interaktivnih tribina među studentima i nastavnicima Filozofskog fakulteta, uključujući i zaposlenike ostalih sastavnica Sveučilišta u Splitu, suradnje s dionicima lokalne i šire zajednice, kao i stručnjacima različitih profila na na cionalnoj i međunarodnoj razini, s naglaskom na međunarodnu suradnju sa srodnim centrima i/ili drugim institucijama i fakultetima čime se stvara temelj za intelektualnu razmjenu i akumulaciju doprinosa različitih aktera, disciplina, djelatnosti i institucija koje određeni problem sagledavaju iz svojih perspektiva.

Osnutak Centra OdRaST sukladan je ciljevima Razvojne strategije Filozofskog fakulteta u Splitu 2021.-2025. i ciljevima Strategije Sveučilišta u Splitu 2021.-2025.

 

ODRŽIVI RAZVOJ

Težnja suvremenog društva je živjeti u blagostanju uz gospodarski razvoj uvažavajući potrebe svih ljudi te očuvanja okoliša, drugim riječima živjeti na održivi način. Pojam održivog razvoja moguće je tumačiti na različite načine ovisno o perspektivi gledanja, stoga u literaturi i svakodnevnom govoru postoje brojne definicije održivog razvoja. Ipak, svakoj je definiciji zajednički termin ravnoteža koji upućuje na “zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”.

Ujedinjeni narodi (UN) glavno su globalno tijelo za kreiranje smjernica održivog razvoja. Tako je stvoren set vrijednosti kojima se vodi svaka članica UN-a kako bi fenomen globalizacije bio pozitivna sila koja doprinosi dobrobiti čovječanstva. konferencije UN-a o održivom razvoju održanoj u New Yorku 25. rujna 2015., kada je 150 svjetskih čelnika usvojilo novi Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030) u okviru kojeg je doneseno 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG). Rezolucija UN-a za razdoblje do 2030. predstavlja akcijski plan za ljude, prirodu i napredak.

 

Ciljevi održivog razvoja

Temeljne vrijednosti koje se zagovaraju kroz 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj su: sloboda čovjeka i pravo na njegovo dostojanstvo, ravnopravnost svih naroda u ljudskim pravima i pravu na napredak, solidarna odgovornost prema globalnim izazovima, tolerancija i međusobno poštovanje uvažavajući raznolikost vjerovanja, kultura i jezika, poštivanje prirode i obazrivost prema svim živim bićima i prirodnim resursima te podijeljena odnosno zajednička odgovornost prema svjetskom gospodarstvu, društvenom napretku i prijetnjama miru i sigurnosti.


Repozitorij

Obavijesti

16.05.2024
U okviru Svibanjskih druženja 2024., Centar za transdiciplinardno promicanje održivog razvoja OdRaST, organizirao je u srijedu 15. svibnja Sajam razmjene i dva predavanja na temu održivog razvoja, migracija i ljudskih prava.  
04.05.2024
Članovi Centra OdRaST i Centra za integrativnu bioetiku u sklopu  Call 2023 – KA1 – Learning Mobility of Individuals – Staff mobility for teaching and training activities  prisustvovali su na InternetWorking Conference, Intercultural Week 2024 koji se održao od 22. do 25. travnja 2024. na INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, School of Education u Portu u Portugalu.
18.04.2024
Radionica Vertikalni vrtovi – - zeleno inteligentno rješenje održana je u četvrtak 11. travnja 2024. na Filozofskom fakultetu u Splitu u trajanju od 150 minuta. Radionica je organizirana u suradnji Centra za transdisciplinarno provođenje aktivnosti održivog razvoja – OdRaST Filozofskog fakulteta u Splitu i III. gimnazije iz Splita.
29.02.2024
 Obrazovanje za održivi razvoj (OOR) je jedan od globalno priznatih milenijskih ciljeva razvoja i treba se uvelike primjenjivati. Učitelji imaju istaknutu ulogu u prenošenju znanja, širenju vrijednosti i obogaćivanju vještina koje su potrebne za promicanje održivih stilova života. 
26.01.2024
Posljedice klimatskih promjena već sada se osjećaju diljem svijeta, a njihovi učinci samo će se pojačavati te je potrebno početi djelovati odmah i poduzimati mjere za očuvanje klime. Radionice imaju za cilj osvijestiti pojedince o važnosti zaštite prirode, smanjenja osobnog ugljičnog otiska i djelovanja na održiv način. 
13.01.2024
Zbog velikog interesa,  19. prosinca od 10:00-18:00 sati,  organiziran je novi  Sajam razmjene  u sklopu  Adventa na Filozofskom  fakultetu u Splitu. Sajam razmjene organizirali su  Centar OdRaST  i Studentski zbor našeg fakulteta s ciljem promicanja održivog načina života i smanjenje otpada.
31.10.2023
Studentice 1. i 5. godine Učiteljskog studija u okviru predmeta Uvod u obrazovanje za održivi razvoj, Utjecaj klimatskih promjena i Zaštita okoliša te Transdisciplinarnog centra za promicanje održivog razvoja uz pratnju profesorica izv. prof. dr. sc. Vesne Kostović Vranješ, izv. prof. dr. sc. Ivanke Buzov i doc. dr. sc. Ivane Restović provele su terensku nastavu na Izletištu - parku Jadro.
19.05.2023
Dana 18. svibnja 2023., u sklopu manifestacije Friendship in May , na Filozofskom fakultetu u Splitu održao se  Sajam razmjene , u organizaciji Udruge Sunce i Transdisciplinarnog centra za održivi razvoj.   
28.04.2023
U sklopu Festivala znanosti 2023 pod nazivom Priroda i društvo , Centar OdRaST sudjelovao je s radionicom Mislim i živim održivo koja se održala 27. travnja 2023. na Filozofskom fakultetu Split.
16.03.2023
U organizaciji Centra za transdisciplinarno promicanje održivog razvoja - OdRaST, u srijedu 15. ožujka održano je predstavljanje Udruge Sunce studentima treće godine Učiteljskog studija. Udruga Sunce duži niz godina djeluje  kao nastavna baza Filzofskog fakulteta u kojoj studenti imaju mogućnost odraditi stručnu praksu. Voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje,  mag. biol. et oecol. Margita Radman i stručna suradnica edukatorica, mag. educ. philol. croat i mag. paed. Maja Golem, predstavile su područja djelovanja Udruge te pozvale studente da se pridruže kao volonteri u različitim aktivnostima koje ova udruga provodi već 25 godina.
22.01.2023
Studentice 1. godine Učiteljskog studija zajedno sa profesoricama Buzov i Restović, a u sklopu izbornog predmeta Uvod u obrazovanje za održivi razvoj posjetile su udrugu CEDRA - Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj. Udruga CEDRA Split djeluje u području promicanja društvenog poduzetništva, održivog razvoja i društvenih inovacija. CEDRA je nastavna baza Sveučilišta u Splitu gdje i studenti našeg Fakulteta obavljaju stručnu praksu.
22.01.2023
Studentice 5. godine Učiteljskog studija modula Obrazovanje za održivi razvoj sudjelovale su na radionici u organizaciji udruge SUNCE pod nazivom  Načini suradnje različitih sektora i povezivanje sa zajednicom  s ciljem poticanja suradnje predstavnika civilnog sektora, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i odgojno-obrazovnih ustanova na primjeru edukacijskih aktivnosti  LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu .
18.01.2023
U sklopu institucijskog projekta Razvijanje prirodoslovne i ekološke pismenosti studenata Učiteljskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu i Transdisciplinarnog centra za promicanje održivog razvoja OdRaST, kojem su se priključile i studentice s Odsjeka ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Odsjeka Sociologije, naše studentice su sudjelovale u programu volontiranja Edukativno- kreativni asistent koji je dio projekta "Nepoznata Krka, skrivena blaga srednjeg i sjevernog toka rijeke Krke" sufinanciran sredstvima EU, https://nepoznata-krka.eu/2022/06/21/volonterski-programi-u-2022/