MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Istraživački interesi

Na Filozofskom fakultetu istraživanja se odvijaju u okviru znanstvene djelatnosti na svim odsjecima i centrima te kroz institucijske i izvaninstitucijske projekte.


Istraživanja se provode u području humanističkih znanosti, i to kako slijedi:

  • polje: filozofija, grane: povijest filozofije, logika, filozofija politike, spoznajna teorija, filozofija znanosti, filozofija društva/socijalna filozofija, ontologija, etika;
  • polje: povijest, grane: stara povijest, hrvatska i svjetska srednjovjekovna i hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest te pomoćne povijesne znanosti;
  • polje: povijest umjetnosti, grane: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija;
  • polje: filologija, grane: kroatistika, anglistika, teorija i povijest književnosti, romanistika, germanistika, opće jezikoslovlje (lingvistika), fonetika.

Istraživanja se također provode u području društvenih znanosti:

  • polje: sociologija, grane: sociološka metodologija, posebne sociologije;
  • polje: pedagogija, grane: didaktika, pedagogija ranog i predškolskog odgoja, obiteljska pedagogija, opća pedagogija, posebne pedagogije;
  • polje: psihologija, grane: opća psihologija, razvojna psihologija; klinička i zdravstvena psihologija, socijalna psihologija; - polje: kineziologija, grane: kineziološka edukacija, sistematska kineziologija, rekreacija, kineziološka rehabilitacija.

Istraživanja se provode i u interdisciplinarnom znanstvenom području (polje obrazovne znanosti) i drugim interdisciplinarnim područjima i poljima znanosti. Filozofski fakultet zagovara i promiče transdisciplinarnost.

 

Pregled na istraživačka područja znanstvenika s Filozofskog fakulteta u WoS bazi podataka možete vidjeti na sljedećem prikazu:

Pregled istraživačkih područja u WoS i Scopus bazi podataka se nalazi ovdje.

 

Fakultet je izdavač velikog broja znanstvenih publikacija o kojima brine Povjerenstvo za izdavačku djelatnost. Katalozi izdavačke djelatnosti su dostupni ovdje. 

Profilu Filozofskog fakulteta u Splitu u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji – CROSBI bazi, možete pristupiti preko ove poveznice. 


Repozitorij