Odsjek za povijest

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split  

Lokacija održavanja nastave: Teslina 12, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Tonija Andrić
tonija@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Lidija Abaz, mag. iur.

e-mail: labaz@ffst.hr

 

Studentska služba:

adresa: Radovanova 13

e-mail: referada.radovanova@ffst.hr

telefon: 021/490-150

 


Djelatnici i predmeti
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Aleksandar Jakir 541-903 e-mail 223
prof. dr. sc. Marko Trogrlić 541-904 e-mail 201
prof. dr. sc. Josip Vrandečić 541-905 e-mail 202
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Mladenko Domazet 541-906 e-mail 202
izv. prof. dr. sc. Edi Miloš 541-907 e-mail 203
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tonija Andrić 541-938 e-mail A-218
doc. dr. sc. Ivan Basić 541-933 e-mail 219
doc. dr. sc. Ivan Matijević 541-908 e-mail 218
doc. dr. sc. Marko Rimac 541-935 e-mail 207
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Nikša Varezić 541-938 e-mail 219
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Antički grad na istočnoj obali Jadrana 1 sveučilišni diplomski   INFO
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1790.-1918.) 2 sveučilišni diplomski   INFO
Historiografski praktikum 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska i Jadran od 1918. do 1941. 3 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatska i Jadran od 1941. do danas 4 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatska povijest 1918.-1945. 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska povijest 19. stoljeća 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska povijest nakon 1945. 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska povijest ranog novog vijeka 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. 3 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. 4 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. 3 sveučilišni diplomski   INFO
Jadranski prostor i Osmansko carstvo 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Latinski jezik za povjesničare, I. 1 sveučilišni diplomski   INFO
Latinski jezik za povjesničare, II. 2 sveučilišni diplomski   INFO
Mediteranski svijet u ranome novom vijeku 2 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave povijesti, I. 2 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave povijesti, II. 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodologija znanstvenog rada 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodologija znanstvenog rada 4 sveučilišni diplomski   INFO
Nastavna praksa u školi 4 sveučilišni diplomski   INFO
Pomoćne povijesne znanosti, I. 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pomoćne povijesne znanosti, II. 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pomoćne povijesne znanosti, III. 1 sveučilišni diplomski   INFO
POVIJESNA FENOMENOLOGIJA 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Povijest historiografije 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Povijest starih civilizacija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast 1 sveučilišni diplomski   INFO
Suvremena historiografija 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja 2 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u metodiku društvenog i humanističkog područja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
UVOD U POVIJEST 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Arhivistika i historiografija 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Diplomski rad (diplomski studij-povijest) 4 sveučilišni diplomski   INFO
Filozofija povijesti 4, 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Historijska geografija Hrvatske 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Historiografija ranovjekovnog Mediterana 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatska glagoljska i ćirilična paleografija 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatski seljački pokret od početaka do 1918. 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Latinski jezik, I. 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Latinski jezik, II. 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Migracije na području Dalmacije u novom vijeku 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Novovjekovna povijest Francuske 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Osnove latinskog jezika 2, 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka 1, 2, 3, 4, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti 2 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest Dubrovačke Rebuplike 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest hrvatskog glagoljaštva 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Povijest institucija državne vlasti u hrvatskim zemljama (1848.-1918.) 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest krajolika 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest Mletačke Republike 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Rimski vojnici u Saloni 1, 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Spomenička baština kao povijesni izvor, I. 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Spomenička baština kao povijesni izvor, II. 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Umijeće ratovanja u starome svijetu 1, 2, 3, 4, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Urbana historijska geografija 1, 2, 3, 4, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Završni rad - Povijest 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić 541-908 e-mail 203
mr. sc. Jure Hrgović 021/541-902 - e-mail Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu

RASPORED NASTAVE
ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
STUDIJSKI PROGRAMI
Korisne poveznice
Obavijesti

Obvezna terenska nastava održat će se u subotu, 17.3.2018. u Sinju.

Polazak iz Splita je autobusom u 8.00 ispred Kazališta (HNK).

Povratak iz Sinja je u 13.30.

Objavljeno: 15. 3. 2018. u 09:41
Ana Torlak

Obavještavaju se sve kolegice i kolege koji su tijekom prošlog zimskog semestra pohađali nastavu iz kolegija prof. dr.  sc. Stjepana Ćosića te iz istih uspješno položili ispite, da će upis ocjena u indekse prof. Ćosić obaviti u petak 9. ožujka 2018. u popodnevnim satima (točan sat bit će još naknadno oglašen).

Toga istog dana prof. Ćosić će održati nastvu iz svojih kolegija koje on ima u ljetnom semestru ove akad. godine.

Molimo sve zainteresirane kolegice i kolege da redovito prate obavijesti na stranicama Odsjeka u vezi termina održavanje nastave prof. Ćosića tijekom ljetnog semestra.

Za ostale informacije i potrebe koje bi studenti eventualno imali a u vezi nastavnih i drugih pitanja mogu se prof. Ćosiću i osobno javiti na njegov mail: stjepan.cosic1@gmail.com

Objavljeno: 19. 2. 2018. u 11:27
Uređeno: 19. 2. 2018. u 11:45
Marko Trogrlić

Obavještavaju se svi studenti završnih godina da prijave tema završnih i diplomskih radova mogu dostaviti u tajništvo Odsjeka najkasnije do 26.2.2018.

Objavljeno: 26. 1. 2018. u 13:28
Lidija Abaz

Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. god. 2016./2017. održanoj 14. 2. 2017. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskom i završnom radu, kojim je propisano da su Izjava o akademskoj čestitosti  i Izjava o suglasnosti za korištenje autorskog djela sastavni dio svakog diplomskog, odnosno završnog rada koji se izrađuju na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Navedene obrasce možete pronaći na stranicama odsjeka pod linkom Završni i diplomski rad.

 

Objavljeno: 6. 3. 2017. u 10:57
Lidija Abaz