MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest Dubrovačke Republike

Šifra: 204376
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikša Varezić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje specifičnog kontinuuma dubrovačke povijesti, temeljnih gospodarskih, političkih, društvenih i kulturnih obilježja i procesa. Ukazujući na važnost i jadransko-balkanskog i mediteranskog prostora, kao šireg konteksta hrvatske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti.
Ishodi učenja:
  1. razlikovati društveno-ekonomsku dinamiku srednjovjekovnog Dubrovnika od onih koje su se očitovale tijekom ranog novog vijeka.
  2. opisati značajnu baštinu Republike Sv. Vlaha, prepoznajući Dubrovnik kao stoljetno gospodarsko i kulturno središte, kako u jadranskom tako i u mediteranskom kontekstu.
  3. identificirati institucionalne i političke strukture Dubrovačke Republike kao jedinstvene države i entiteta na hrvatskom teritoriju, koje su postojale od kasnog srednjeg vijeka
Literatura:
  1. Dubrovnik: A History, , Robin Harris, Zagreb: Golden marketing, 2006., .
  2. Dosta je reći u Rimu da bi se reklo čitavom svijetu: Dubrovačka Republika i Sveta Stolica u 16. i 17. stoljeću, , Nikša Varezić, Zagreb - Dubrovnik: HAZU, 2018., .
Preporučena literatura:
  1. Dubrovačka država u međunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.),, , Ilija Mitić, Zagreb, JAZU i NZMH, 1988., .
  2. Povijest Dubrovnika do 1808, 2. knjiga, , Vinko Foretić, Zagreb, NZMH, 1980., .
2. semestar
Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: