MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPISI U VIŠE GODINE - AK. GOD. 2023. / 2024.

Termini i upute za nadolazeće prijave i upise u akad. god. 2023./2024.

UPUTE ZA KORIŠTENJE STUDOMATA DOSTUPNE SU OVDJE

VAŽNO! NE UPISIVATI GODINU PREKO STUDOMATA PRIJE NEGO SU UNESENE SVE OCJENE TEKUĆE AKADEMSKE GODINE U STUDOMATU.

VAŽNO! Molimo studente da prilikom odabira izbornih predmeta uzmu u obzir raspored obveznih predmeta, a kako bi izbjegli kolizije. 

 

Upis svih kolegija za sve studente (obavezni, izborni i predmeti modula za učiteljski studij) obavljat će se putem Studomata od 20. rujna do 29. rujna 2023.

!!Dokumentaciju za upis u višu godinu potrebno je donijeti u Studentsku službu od 20. 9. 2023. - 29. 9. 2023. od 9 do 12 sati!!
 

Studenti trebaju donijeti ispunjeni obrazac i potvrdu o uplati upisnine na iznos od 46,45 eura (upisninu plaćaju svi studenti) i potvrdu o uplati troškova školarine ukoliko plaćaju školarinu.

Iznos upisnine (za redovite studente) uplaćuje se na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 43001-1-OIB studenta.

Iznos školarine (za redovite studente koji plaćaju školarinu) uplaćuje se na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 43001-0-OIB studenta.

Iznos upisnine (za izvanredne studente) uplaćuje se na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 31009-1-OIB studenta.

Iznos školarine (za izvanredne studente) uplaćuje se na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 31009-0-OIB studenta.

 

REDOVITI STUDENTI KOJIMA JE OSTAO SAMO ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

Redoviti studenti kojima je ostao samo završni/diplomski rad, dokumentaciju za upis šalju online od 20.9. - 29.9.2023. na e-mail adresu upisi.zavrsni.diplomski@ffst.hr.

Dokumentacija za upis:

 • Ispunjeni obrazac;
 • potvrdu o uplati upisnine na iznos od 46,45 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 43001-1-OIB studenta;
 • potvrdu o uplati školarine u iznosu od 92,91 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 43001-0-OIB studenta;

 

IZVANREDNI STUDENTI KOJIMA JE OSTAO SAMO DIPLOMSKI RAD

Izvanredni studenti kojima je ostao samo diplomski rad, dokumentaciju za upis šalju online od 20.9. - 29.9.2023. na e-mail adresu upisi.zavrsni.diplomski@ffst.hr

Dokumentacija za upis:

 • Ispunjeni obrazac;
 • potvrdu o uplati upisnine na iznos od 46,45 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 31009-1-OIB studenta;
 • potvrdu o uplati školarine u iznosu od 99,54 na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 31009-0-OIB studenta;

 

STUDENTI KOJI UPISUJU PREDMET TRI ILI VIŠE PUTA

Svim studentima dopušta se upis nepoloženog predmeta po treći put, uz plaćanje pune participacije:

 • za redovite studente iznos 929,06 eura
 • za izvanredne studente iznos 995,42 eura

Svim studentima koji su već tri ili više puta upisali neki predmet, a nisu ga položili, dopušta se upis nepoloženog predmeta, uz plaćanje 150% pune participacije:

 • za redovite studente iznos 1393,59 eura
 • za izvanredne studente iznos 1493,13 eura

Dokumentacija za upis:

 • ispunjeni obrazac (obavezno naznačiti u obrascu koji predmet upisujete tri ili više puta)
 • potvrda o uplati upisnine na iznos od 46,45 eura;
 • potvrda o uplati školarine

Dokumentaciju za upis potrebno je donijeti u Studentsku službu od 20. 9. 2023. - 29. 9. 2023. od 9 do 12 sati.

 

STUDENTI VIŠIH GODINA (2. I 3. GODINE) STUDIJA PSYCHOLOGY

Studenti viših godina (2. i 3. godine) studija Psychology trebaju donijeti:

 • ispunjeni obrazac 
 • potvrdu o uplati troškova školarine u iznosu od 6000 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, model: HR00 s pozivom na broj 31004-0-OIB, BIC (SWIFT): OTPVHR2X.

Dokumentaciju za upis u višu godinu potrebno je donijeti u Studentsku službu od 20. 9. 2023. - 29. 9. 2023. od 9 do 12 sati.

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA UPISNINA ŠKOLARINA I OSTALIH NAKNADA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa upisnina školarina i ostalih naknada u ak. god 2023./2024.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i ostalih naknada u akad. god. 2023.-2024. - 13. rujna 2023.