MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Ana Torlak

atorlak@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za povijest umjetnosti djeluje od ak.god. 2005/2006. U fokusu svojeg interesa ima bogatu umjetničku baštinu Splita i Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavljaju osnovu djelovanja Odsjeka.

U skladu s izraženim društvenim potrebama, Odsjek za povijest umjetnosti obrazuje stručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na potrebe razvoja temeljenog na odgovornom i kreativnom tumačenju umjetničke i kulturne baštine, kao i stručno komunicirati o svom trenutnom društvenom i kulturnom okruženju kroz teorijsko-praktična znanja stečena na studiju.

Završetkom diplomskog studija stječe se titula magistra/magistre edukacije povijesti umjetnosti.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Željko Peković Email Kabinet Odsjeka
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić Email Kabinet Odsjeka

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić Email 224A
izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić Email  
izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević Email 220

Docent

doc. dr. sc. Silva Kalčić Email Kabinet br. 222
doc. dr. sc. Ana Torlak Email 224A

Predavač

pred. Kristina Babić Email  

Asistent

Frane Prpa Email 224A

OSTALI

mag. archeol. Slavica Bošnjak Email  

Docent

doc. dr. sc. Radoslav Bužančić Email  

Naslovni docent

doc. dr. sc. Zoraida Staničić Demori  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Gotička umjetnost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ikonologija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Metodika nastave likovne umjetnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove arhitekture i urbanizma 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove muzeologije i muzejske pedagogije 1 diplomski  
Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća 3 diplomski  
Povijest umjetnosti starog vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romanička umjetnost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Suvremena umjetnost 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija i povijest dizajna 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija likovnih umjetnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Umjetnost ranog srednjeg vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske 2 prijediplomski  
Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije 4 prijediplomski  
Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Umjetnost XV. i XVI st. 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti 5 prijediplomski  
Uvod u likovnu umjetnost 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Vizualne komunikacije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Zaštita spomenika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Antička mitologija i ikonografija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) 3 diplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) 4 diplomski  
Engleski jezik I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti 2 diplomski  
Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara 2 diplomski  
Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti 1 diplomski  
Metodologija obrade nepokretnih kulturnih dobara - stručni pristup 5 prijediplomski  
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti 2 diplomski  
Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture 1 diplomski  
Odabrane teme iz srednjovjekovnog slikarstva i kiparstva 1 diplomski  
O spomeniku: prostor, oblik, značenje 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijesno-umjetnička radionica 1 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijesno-umjetnička radionica 2 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijesno-umjetnička radionica III. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti 3 diplomski  
Skulptura i arhitektura srednjovjekovne hrvatske države 3 prijediplomski  
Talijanski jezik I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Urbanističke teme 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Urbanizam srednjovjekovnih komuna 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Završni rad - Povijest umjetnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Studiji

PREDDIPLOMSKI DIPLOMSKI

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti osmišljen je kako bi studente upoznao s temeljnim pojmovima i konceptima umjetničkog djelovanja kroz povijest, umjetničkim fenomenima i značajkama današnjeg doba te obučio povjesničare umjetnosti sa osnovnim znanjem potrebnim za nastavak studija povijesti umjetnosti ili srodnih znanstvenih područja.

Osim temeljne nastave u učionici, program uključuje i terensku nastavu gdje se koriste mogućnosti podučavanja na primjerima izvorne umjetničke građe, često dostupne u svojem izvornom ambijentu. Program traje šest semestara i organiziran je kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 180 ECTS bodova stječu titulu prvostupnika (BA) povijesti umjetnosti i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.

 Diplomski studij povijesti umjetnosti nastavničkog je smjera, no svojim predmetnim rasponom otvara mogućnosti profesionalnog usmjeravanja i prema muzejsko-galerijskom sektoru, konzervatorskim zavodima, ustanovama u kulturi i turizmu, znanstvenoj i stručnoj publicistici.

Studenti se tijekom studija, pored stjecanja pedagoških, didaktičkih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave, upoznaju s problematikom proučavanja složenijih fenomena iz polja povijesti umjetnosti i načinima njihova podučavanja u nastavnom procesu.

Program traje četiri semestra te je organiziran kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 120 ECTS bodova stječu titulu diplomiranog magistra edukacije povijesti umjetnosti (mag.hist. art.) i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.


Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

Obavijesti

27.11.2023
Dana  30.11.2023. u P17  održat će se predavanje  Dizajnerske prakse u muzejskoj komunikaciji . Gostujuće predavanje održat će predstavnici  Clinica studio d.o.o . , izv.prof. Vedran Kasap s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ozana Ursić, mag.art. Predavanje će predstaviti praktične aspekte rada na dizajnu i produkciji muzejskih i galerijskih postava te opreme interpretacijskih centara, na kojima su predstavnici ovog renomiranog studija radili u sklopu svoje dosadašnje uspješne karijere. Predavanjem će moderirati naslovna asistentica, dr.sc.  Jelena Jovanović , kustosica Arheološkog muzeja u Splitu. Kolegica Jovanović prethodno će održati uvodno predavanje naslova  Kako napraviti arheološku izložbu?,  na temu izložbene djelatnosti u Arheološkom muzeju u Splitu, s naglaskom na izložbu  Vis-à-Vis 200. Arheološka baština otoka Visa. Početak uvodnog predavanja je u  14 sat i, a gostujućeg predavanja u  15 sati . Predavanje je obvezno za studente 1. godine diplomskog studija PU, a dobrodošli su svi zainteresirani studenti i nastavnici.        
20.11.2023
U utorak, 21. studenog 2023., u 19:00 sati u izložbenom prostoru Loggia, Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 u Splitu otvara se izložba Sunčane Barbarić, studentice druge godine diplomskog studija na Odsjeku za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu. Izložba ostaje otvorena do 1. prosinca 2023.   „Prisjećanje na rano djetinjstvo, iako je često nehotično isprovocirano, za svakoga od nas predstavlja posebno izazovan zadatak. Događaje za koje vjerujemo da su se tada zbili promatramo kao dio našeg života, ali u isto vrijeme bivaju obavijeni velom sumnje u njihovu autentičnost. To su spontani trenutci za koje često nema nikakvog materijalnog dokaza pa oni uspješno izmiču čak i danas neizbježnom i hipertrofiranom medijskom dokumentiranju najvažnijih životnih događaja. Oni dakle ostaju posve naši, intimni u najdoslovnijem značenju te riječi, ali nikada u potpunosti u našem posjedu i voljnoj kontroli jer sjećanje je dinamičan proces u kojem smo, kako vrijeme odmiče, sve udaljeniji od statične točke autentičnog događaja, a sve više upućeni na prethodna sjećanja, a koja formiramo u raznoraznim trenutcima našeg odraslog života. Zato nas posebno veseli razgledati izložbu Sunčane Barbarić koja se kroz četrnaest ovdje predstavljenih radova odlučila pozabaviti s događajima iz svog ranog djetinjstva, a koji su joj ostali u relativno živom sjećanju zahvaljujući selidbi u novi obiteljski dom kada je imala šest godina. Taj čin selidbe je po svemu sudeći pomogao Sunčani odijeliti prije i poslije, zbog čega se danas češće prisjeća tog dijela života, nego li što je to uobičajeno. Većina priča koje su ovdje prikazane, inicirane su nekim neugodnim događajem, a koji se kasnije ipak okonča pozitivnim ishodom. Riječ je dakle o uspomenama na sretno djetinjstvo koje autorica doziva u sjećanje putem četrnaest pojednostavljenih motiva, svojevrsnih jednobojnih piktograma, kojima se rekonstruiraju neke upečatljivije priče. Radovi su izvedeni razvodnjenim akrilom na markizetu, zbog čega se pri nanošenju boje ona lako povlači u strukturu materijala. Rezultat ovog postupka je raspršena boja na prozirnoj tkanini što nas još jednom podsjeća na poroznost sjećanja na trenutke koji vječno ostaju između događanja i predodžbe.“ (Zlatko Galić) Organizacija projekta: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split / Umjetnička akademija u Splitu – Slikarski odsjek / Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest umjetnosti Voditelji projekta: Tamara Visković / Viktor Popović, Vedran Perkov, Neli Ružić / Dalibor Prančević  
16.11.2023
Povodom obilježavanja pedesete obljetnice smrti Pabla Picassa Udruga bivših studenata i prijatelja Filozofskog fakulteta u Splitu organizira javno predavanje izv. prof. dr. sc. Dunje Pivac pod nazivom Pablo Picasso - umijeće preobrazbe i moć slike . Predavanje će se održati 22. studenoga 2023. u 18:00 u dvorani P 18 Filozofskog fakulteta u Splitu.  
13.11.2023
Pristupnica Sandi Bulimbašić održat će nastupno predavanje u sklopu postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu, dana  22. studenoga 2023. godine u 9.30 sati u predavaonici P-26  Filozofskog fakulteta u Splitu (Poljička cesta 35) Pristupnica će nastupno predavanje održati studentima 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Povijest umjetnosti, a u sklopu redovite nastave kolegija: Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća. Tema nastupnog predavanja je:  SALON GALIĆ I LIKOVNI ŽIVOT  U MEĐURATNOM SPLITU. Predavanje će se održati pred studentima i nastavnicima Filozofskog fakulteta u Splitu te članovima Stručnog povjerenstva, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, predsjednica (Filozofski fakultet u Splitu) izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević (Filozofski fakultet u Splitu) doc. dr. sc. Barbara Španjol Pandelo, članica (Filozofski fakultet u Rijeci)  
10.11.2023
GOSTUJUĆE PREDAVANJE DOC. DR. SC. RADOSLAVA BUŽANČIĆA U okviru kolegija Odabrana poglavlja antičke umjetnosti doc. dr. sc. Radoslav Bužančić, pročelnik Konzervatorskog zavoda u Splitu, održao je predavanje Obnova jugoistočnog kvadranta Dioklecijanove palače u kojem je rezimirao konzervatorska istraživanja tog dijela Palače od osamdesetih godina 20. stoljeća do recentnih istraživanja 2022. godine. Predavanjem je pokazao studentima razvoj znanstvene misli temeljene na iskopavanjima, kompleksne procese konzervacije i brojne dileme koje su se nametale tijekom godina, a vezane su uz obnovu, prezentaciju i očuvanje Stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom.
07.11.2023
A4: 6. IZDANJE LEO PAVLOVIĆ / LJUBICA BILIĆ 9.11. - 3.12.2023. Galerija umjetnina, Split Izložba je rezultat šestog nacionalnog natječaja za studente diplomskih studija umjetničkih akademija i studija povijesti umjetnosti. Dobitnici ovogodišnjeg natječaja su Leo Pavlović, student diplomskog studija vizualne umjetnosti s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (mentor doc. art. Miran Blažek) i studentica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu Ljubica Bilić (mentor izv.prof.dr.sc. Dalibor Prančević) Koordinatorica projekta za Galeriju umjetnina je Ana Čukušić. Više o izložbi možete pronaći na linku:  https://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1781/  
03.11.2023
U ponedjeljak, 6. studenog 2023., s početkom u 9.45, u učionici P28 doc. dr. sc. Radoslav Bužančić održat će predavanje za studente pod naslovom Obnova jugoistočnog kvadranta Dioklecijanove palače. 
30.10.2023
Za studente diplomskog studija doc. dr. sc. Helga Zglav Marinac održala je, uz vođenje starom jezgrom grada Splita, predavanje Sakralna topografija srednjovjekovne jezgre Splita (tzv. Urbs nova). Iščitavanje povijesnih činjenica kroz tumačenja arheoloških i povijesnih nalaza, te lingvističkih, etimoloških, onomastičkih i topomastičkih nepisanih poruka prošlih vremena, i legendi zadržanih u memoriji građana
30.10.2023
U petak, 27. listopada 2023., putem  Google Meeta -a ugostili smo nastavnicu-mentoricu Majanu Štor koja je studentima druge godine diplomskog studija, u okviru kolegija  Metodika nastave likovne umjetnosti,  održala veoma zanimljivo predavanje  Povijest umjetnosti na tanjuru.
20.10.2023
Majana Štor  (mag. edu. hist. art., nastavnica-mentorica) će studentima druge godine diplomskog studija povijesti umjetnosti održati predavanje  Povijest umjetnosti na tanjuru.
18.10.2023
Filozofski fakultet u Splitu i Hrvatski dom Vas pozivaju na predavanje Lady Aurelije Young "FROM OSIJEK TO OXFORD: THE LIFE AND WORKS OF OSCAR NEMON" koje će se održati u  petak, 20. listopada 2023., s početkom u 10 sati  u dvorani Jakova Gotovca na trećem katu Hrvatskog doma, Tončićeva ul. 1, 21000 Split.
11.10.2023
Dragi studenti, dođite u Sveučilišnu knjižnicu i saznajte korisne informacije o knjižničnoj podršci i uslugama koje će vaše studiranje učiniti lakšim i uspješnijim. Radionica se održava svaki dan od ponedjeljka 16. 10.2023. do petka 20.10.2023., s početkom u 12.00. u Info-edu učionici Sveučilišne knjižnice (razina -2). Dobro došli!
02.05.2023
Dioklecijanova palača: trajno i promjenjivo   Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom Dioklecijanova palača: trajno i promjenjivo, koje će za studente prve godine preddiplomskog studija održati Ana Šverko, u srijedu 3.5.2023., u 10:30 u učionici P28. 
23.11.2022
Za studente diplomskog studija dr. sc. Vanja Kovačić je održala predavanje Omiš - od utvrde do grada. Kroz zanimljivo predavanje i prezentaciju studenti su imali jedinstvenu priliku upoznati dosege istraživanja koje dr. sc. Kovačić vodila u tom gradu više desetljeća.
17.10.2022
U okviru kolegija Odabrana poglavlja antičke umjetnosti, studenti diplomskog studija imali su priliku vidjeti trenutna istraživanja u Dioklecijanovoj palači. Vrlo zanimljivo predavanje i uzbudljiv obilazak održao je ravnatelj Konzervatorskog odjela u Splitu, doc. dr. sc. Radoslav Bužančić.  
05.04.2022
Pozivamo vas sve na radionicu ZAŠTITA NEPOKRETNE KULTURNE BAŠTINE na primjeru solinske Gradine koja će se održati u utorak, 12. 4. u 10 h u Vijećnici Filozofskog fakulteta (2. kat).
12.12.2021
U sklopu Adventa na Filozofskom, u suradnji s Galerijom Brešan, priređujemo izložbu dvojice akademskih slikara, oca i sina, Ljubomira i Tihomira Bašića. Otvaranje izložbe bit će u srijedu, 15. 12. u 19 h u prizemlju fakulteta. Svi ste pozvani! Izuzetno nam je zadovoljstvo što nam ove slike, barem privremeno, mogu krasiti hodnike i donijeti još malo vedrine u ovo doba godine.
25.10.2021
Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na predavanju i radionici "Srednjovjekovne svile i  opus venetum  iz sakralnih zbirki u Hrvatskoj" koje će se održati u Riznici splitske katedrale 27. listopada 2021. u 17:00. Predavanje će biti moguće pratiti i putem google meet-a na sljedećoj poveznici https://meet.google.com/ven-hbzb-zez Više možete doznati na Facebook stranici Odsjeka .
20.10.2021
Pozivamo sve zainteresirane – podjednako studente povijesti umjetnosti, etablirane stručnjake, ali i širu publiku – da nam se priključe predavanju akademika Nenada Cambija "HABENT SUA FATA LIBELLI / SCULPTURAE" koje će se održati u četvrtak 21. listopada 2021. u 18 sati u palači HAZU-a u Splitu (palača Milesi). Predavanje se održava u sklopu izložbe "Skulptura antičke Salone iz fundusa Gliptoteke HAZU". Više informacija možete naći na sljedećoj poveznici i zabilježiti si datum u kalendare. Vidimo se tamo! https://fb.me/e/10EswfQAM
28.09.2021
Obavještavaju se studenti da danas, 28. 9. 2021., neće biti održano predavanje iz kolegija Antička mitologija i ikonografija.
21.05.2021
Join in the Fifteenth International Conference of Iconographic Studies "Iconography and Religious Otherness" will take place on: Thursday, 10 June 2021 09:30 - 19:00 h Friday, 11 June 2021 09:30 - 19:00 h Conference is organized online - Zoom platform: https://us02web.zoom.us/j/87572817005?pwd=VnY4eG50cklrNXpaQU5BbEJ6OW1pUT09 Program and all information available at: http://cis.ffri.hr/en/conference-2021-2/ Registration is not required - just join the Zoom meeting for the lectures you would like to attend.   ORGANIZERS Center for Iconographic Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka Department of Art History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split Department of Education, Cultural Heritage and Tourism, University of Macerata COST project: CA18129 - Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1250-1750)
18.03.2021
Pozivamo Vas da se priključite X. Danu povijesti umjetnosti koji će se održati u  petak, 19. 3. 2021.  godine s početkom u 10:00. Možete se priključiti putem Zoom-a na sljedećoj poveznici: https://us02web.zoom.us/j/86985462206?pwd=RTAzRGxHUkJNQTZSWi9tNFhiL3d6UT09 Meeting ID: 869 8546 2206 Lozinka: 837020 Program možete pronaći i u Facebook događaju .