MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MOBILNOST OSOBLJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima partnerima s kojima je potpisan ugovor za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave (tzv. STA - Staff Mobility Teaching Asignment)

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja (STT - Staff Mobility for Training: "job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta kao i na web stranicama Filozofskog fakulteta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji FF za rangiranje prijava.

Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr)

Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr 

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

 

 


mobilnost osoblja: diseminacija rezultata

Obavijesti

16.07.2024
Sveučilište u Splitu raspisalo je nove natječaje za mobilnost osoblja ui okviru programa Erasmus+  Ka131 ( natječajna godina 2024). https://www.unist.hr/natjecaj-za-erasmus-ka131-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-2024/18746 https://www.unist.hr/natjecaj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-sea-eu-alijansa-natjecajna-godina-2024/18750 Važne napomene: 1. Prijave se podnose isključivo putem online obrasca u sklopu natječajne dokumnetacije na web stranicama Sveučilišta i ne treba ih dostavljati ni slati u papirnatom obliku. 2. Također, molimo zaposlenike Filozofskog fakulteta da informacije i dokumenate potrebne za rangiranje prema kriterijima FF dostave putem obrazaca za nastavno / nenastavno osoblje.  .   
10.07.2024
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – International Opening u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu  donosi  O D L U K U   o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja  u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023 . – mjesec lipanj 2024 ODLUKA Rang lista
31.05.2024
The Language Teaching Institute (SLI) within the Faculty of Philology at the University of Freiburg, Germany is delighted to announce the organization of regular Staff Weeks as part of the ERASMUS+ program, commencing from June 2024. We extend a cordial invitation to all interested parties, offering a diverse range of German language courses tailored to varying proficiency levels (A1-B2). Our courses, comprising 20 lessons per week, are designed to accommodate both absolute beginners and advanced learners, providing a conducive environment for language acquisition and cultural immersion within small, interactive groups. Situated in the heart of the historic old town district, our institute enjoys a prime location within the lively and multicultural city of Freiburg. In addition to the language program, Freiburg's strategic location offers an abundance of exploration opportunities, including the scenic Black Forest and nearby cities, such as Basel, Zurich, Strasbourg, Paris, and Milan.   schedule and additional information
23.05.2024
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu donosi   O D L U K U   o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja   u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec travanj 2024. Odluka Rang lista  
16.05.2024
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu  donosi  O D L U K U   o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja   u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec travanj 2024
20.04.2024
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine  Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje kandidata  donosi ODLUKU o rang listj kandidata za mobilnost osob!ja u svrhu osposobljavanja/podučavanja za Natječajnu godinu 2023. - mjesec ozujak 2024. Odluka Rang lista
16.04.2024
Prema obavijesti Sveučilišta u Splitu, radi potpune apsorpcije sredstava, planira se zatvaranje natječaj(a) za mobilnost osoblja (Natječajna godina 2023.) s 30. travnja 2024.
11.04.2024
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu donosi  O D L U K U   o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja   u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec ožujak 2024
02.04.2024
Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje prijava osoblja i studenata na natječaje za mobilnost u okviru programa Erasmus+ provelo je postupak rangiranja prijava pristiglih u veljači 2024., Natječaj za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA171 - S uradnja s partnerskim zemljama,  natječajna godina 2022., kojeg je raspisalo Sveučilište u Splitu 17. svibnja 2023.    Rang lista KA171 veljača.  
19.03.2024
Sveučilište na Malti organizira sljedeća stručna osposobljavanja: Staff week 1: R&I International staff week Malta Riječ je o staff weeku namijenjenom osobama koje vode istraživačke projekte ili pružaju bilo kakva vid potpore takvim projektima (pisanje, implementacija). Vrijeme održavanja staff weeka je  10. - 12. lipnja 2024. , a  prijave  su otvorene  do 24. travnja 2024.  Broj mjesta je ograničen te je potrebna registracija na poveznici:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgR_tpXxRmumo-lwVG8Q7Hvo_iKVzDtjxoySuY0DmL-3NKLg/viewform   Staff week 2: Sustainable HR for Professional Support Staff of HEIs Vrijeme održavanja ovog staff weeka je  22. - 24. listopada 2024.  Namijenjen je administrativnom osoblju koje radi u odjelu za ljudske resurse. Prijave  su otvorene  do 30. lipnja 2024 . te je potrebna registracija ovdje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnhe2VA3tKiS7hpHFvVeUoUCJNSELBPV0FgYLxaqKjsLVzVw/viewform   Financiranje za oba staff weeka moguće  je prijavom na sredstva Erasmusa (potrebno je voditi računa o pravodobnoj prijavi sukladno uvjetima  natječaja ).
14.03.2024
Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje prijava osoblja i studenata na natječaje za mobilnost u okviru programa Erasmus+ provelo je postupak rangiranja prijava pristiglih u veljači 2024. Rang lista KA131 veljača
14.03.2024
Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje prijava osoblja i studenata na natječaje Erasmus+ Sveučilišta u Splitu, provelo je rangiranje prijava pristiglih u veljači 2024.  Rang lista za veljaču 2024
13.02.2024
Application deadline : 1st April - Dates of the Staff week : 25-27 June 2024 Target group : Researchers Requirements : B1+/B2 level minimum in English
13.02.2024
Hungary has extended deadlines until April 30 for ST, STE and T applicants. Also we are welcoming applications from Ukrainian students and teachers and Hungarian teachers as well before the same deadline. News can be found  HERE . NEW DEADLINE FOR CEEPUS SHORT-TERM STUDENT/TEACHER MOBILITY APPLICATIONS TO HUNGARY: 30 APRIL 2024 CEEPUS scholarship months for students and teachers are still available in Hungary in the summer semester of the academic year 2023/2024. CEEPUS scholarship months for students and teachers are still available in Hungary in the summer semester of the academic year 2023/2024. Both short-term (in ST and STE categories) network and Freemover applications from the  CEEPUS countries  are welcome until  30 April, 2024 . More information: CEEPUS student mobility to Hungary CEEPUS teacher mobility to Hungary
13.02.2024
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom donosi  O D L U K U   o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja   u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec siječanj 2024
12.02.2024
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 -International opening u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu donosi ODLUKU o rang listi kandidata za mobilnost osoblja, prijave pristigle u siječnju .  Rang lista 
08.02.2024
Povjerenstvo za rangiranje prijava studenata i osoblja Filozofskog fakulteta na natječaje Sveučilišta u Splitu za mobilnost u okviru programa Erasmus+ objavilo je Odluku o rang listi prijava osoblja za mjesec siječanj.
02.02.2024
Odjeljak za međunarodnu suradnju zaprimio je ponudu različitih stručnih osposobljavanja u Šanjolskoj: "  Staff Training Week Courses: English,Spanish, ICT, Sustainable Living, Yoga and Meditation for educators"  organizatora  SpainBcn-Programs, Barcelona. Više u nastavku.  
31.01.2024
Sveučilište u Kragujevcu organizira International Staff Week u razdoblju od 17. do 31. svibnja 2024. 
16.01.2024
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom objavljuje  O D L U K U   o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja   u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec prosinac
15.01.2024
Sveučilište u Splitu ažuriralo je listu bilateralnih sporazuma sa sveučilištima u tzv. trećim zemljama. Zaposlenici sastavnica koje su inicirale nove sporazumima  imaju prodenost ukoliko se prijave na natječaj u roku od 2 mjeseca. U protivnom, stipednije za  mobilnost mogu biti dodijeljene. kandidatima s drugih sastavnica. 
12.01.2024
 Staff training at Kaiserslautern UAS, Germany: 4-6 June 2024
20.12.2023
Prema uputama Odjela za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, mole se svi kandidati za Erasmus+ mobilnost osoblja da o d siječnja 2024 ., kada e-poštom šalju prijavu za Erasmus mobilnost osoblja, da u cc stave i Erasmus koordinatoricu sastavnice: ljubicic@ffst.hr.  Po završetku mobilnosti korisnici Erasmus+ stipendije su dužni:  - e-poštom poslati scan potvrde o dolasku i odlasku s prihvatne ustanove Odjelu za međunarodnu suranju Sveučilišta u Splitu i Erasmus koordinatorici Filozofskog fakulteta - diseminacijsko izvjesce poslati Erasmus koordinatorici Filzofskog fakulteta - ispuniti upitnik  EK kada isti dobiju putem e-pošte.
12.12.2023
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – International Opening u natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi  ODLUKU o rang listi kandidata za mobilnost temeljem prijava pristiglih u studenom. 
08.12.2023
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi  O D L U K U   o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja   u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec studeni 
03.11.2023
Partnersko Sveučilište u Cadizu (UCA) organizira S taff Week  Internationalization of researchers and lecturers in the SEA-EU S Alliance  od 1. do 2. veljače 2024.  Staff Week  je namijenjen svim nastavnicima i istraživačima iz područja sestrinstva, zdravstva, bioznanosti, akvakulture, društvenih znanosti, obrazovanja, umjetnosti, poslovanja, kao i administrativnom osoblju zaduženom za programe Erasmus+.  Prijava za sudjelovanje  na:  Internationalisation of researchers and lecturers in the SEA-EU Alliance through the Erasmus+ programme (google.com) Rok za prijavu: 17. prosinca 2023.  Sudjelovanje je besplatno, a subvencioniranje troškova putovanja i smještaja moguće je ostvariti u sklopu programa Erasmus+ mobilnosti osoblja.  Natječaja dostupan na:  https://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/me%C4%91unarodna-razmjena-i-natjecaji/natjecaji/mobilnost-sveucilisnih-djelatnika/natjecaj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-sea-eu-alijansa-natjecajna-godina-2023  
02.11.2023
na mrežnim stranicama AMPEU objavljen je  natječaj za  freemover  mobilnosti  (mobilnosti izvan CEEPUS mreža) u ljetnom semestru tekuće akademske godine. Natječaj se odnosi na odlazne i dolazne mobilnosti . Osnovne značajke  freemover  prijava i mobilnosti: 1)       Freemover  mobilnosti su po periodu trajanja i iznosu stipendija iste kao i mrežne mobilnosti, no imaju manju šansu da budu odobrene u odnosu na mrežne mobilnosti. Moguće je podnijeti više prijava na istom natječaju, no ne preporučamo više od 1 po državi, odnosno više od 3 ukupno. 2)       Freemover  prijave omogućavaju mobilnost na svim prihvatljivim visokim učilištima u CEEPUS državama, ne samo na partnerskim ustanovama iz CEEPUS mreže u kojoj sudjelujete. 3)      Prijave nominira Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj  (Agencija) a njihovu kvalitetu provjerava te odobrava CEEPUS ured u zemlji-primateljici. CEEPUS koordinatori ne sudjeluju u odobravanju prijava u sustavu, no mogu se angažirati u smislu potpisivanja prihvatnog pisma za dolazne kandidate ili pisama preporuke odlaznim studentima (obavezna dokumentacija za  freemover  prijave, pojašnjenje u nastavku). 4)      Kriteriji za odobrenje  freemover   prijava razlikuju se od zemlje od zemlje, a osim o kvaliteti prijave mogu ovisiti i o broju mjeseci kojima pojedina zemlja raspolaže, kao i o kvotama za dolazne stipendiste kojima pojedina strana visoka učilišta raspolažu. Dobro sročena i gramatički ispravna motivacija u prijavi  (zašto prijava baš na to visoko učilište, koji su programi dostupni na stranom visokom učilištu a nisu na matičnom) je ključna. 5)      Studenti uz prijavu trebaju priložiti dodatnu dokumentaciju – 2 pisma preporuke matičnog visokog učilišta te 1 prihvatno pismo stranog učilišta (obrasci za  Letter of Reccommendation  i  Letter of Acceptance  dostupni su na  www.ceepus.info ), a za nastavno osoblje prihvatno pismo za  freemover  profesore  -  Freemover Teacher Letter of Acceptance , također dostupno na  www.ceepus.info , prije logina u MyCEEPUS, na dnu sučelja pod  Downloads . Za sva eventualna pitanja zainteresirani se mogu obratiti direktno na Nacionalni ured za CEEPUS / NCO-HR pri  Agenciji za mobilnost i programe Europske unije: kontakt osoba Tanja Veljak (e-mail:  Ceepus@ampeu.hr; tel +385 (0)1 555 78 55)
31.10.2023
Novi natječaj za odlaznu mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131- INTERNATIONAL OPENING: natječajna godina 2023.
09.10.2023
Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donijelo je Odluku o rang listi prijava za mobilnost osoblja pristiglih u mjesecu rujnu. Odluka
25.09.2023
Na temelju Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja programa Erasmus+ KA131 – „International Opening“ natječajna godina 2022, Povjerenstvo za rangiranje prijava za mobilnost studenata i osoblja Filozofskog fakulteta, donijelo je Odluku o rang listi prijava pristiglih u srpnju i kolovozu. Odluka  Rang lista  
06.09.2023
Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donijelo je  Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2022. – mjesec srpanj i kolovoz .  
18.05.2023
Natječaj će biti otvoren do isteka sredstava ili do 31.5.2024.  Mobilnosti se mogu iskoristiti do 30.7.2024., a najranije 2 mjeseca od podnošenja prijave za mobilnost te nakon objave Odluke o odabiru kandidata.
17.05.2023
Natječaj za odlazne mobilnosti nastavnog/nenastavnog osoblja. 
17.05.2023
Novi natječaj za odlaznu mobilnost osoblja prema programskim državama. Natječaj je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava ili do 31. svibnja 2024. godine.
16.05.2023
Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica Izrael, u Natječajnoj godini 2020., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 19. travnja 2023. (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu  donijelo je   O D L U K U o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ KA107 programa za ak. god. 2022./2023 .
19.04.2023
 Natječaj za odlaznu mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-  suradnja s partnerskim zemljama  za sve sastavnice. 
19.04.2023
Odluka za mjesec ožujak 2023. (Natječajna godina 2021.)
19.04.2023
Rok za realizaciju mobilnosi je do  31. 7. 2023. godine .
11.04.2023
May 12, 2023 Registration closes May 19, 2023 Confirmation of participation May 31, 2023 Online meeting June 19–23, 2023 Blended Intensive Programme for STAFF (5 days at VIKO) Number of places available: 15. The BIP for STAFF is free of charge. Erasmus+ interinstitutional BIP agreement is obligatory! Travel and accommodation expenses should be covered by the participants. Sigita Leistrumienė s.leistrumiene@viko.lt International Relations and Projects Department Vilniaus kolegija / Higher Education Institution Saltoniškių str. 58-1, room 115, LT-08105 Vilnius more info QR code for Registration  
11.04.2023
Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem obrasca:  Participation Form  ili kontaktirati organizatora:  Georgia Liapi University of Piraeus International Relations Office Assistant Officer Responsible for the Events/ Incoming Erasmus  Tel: +30 210 4142 248 Email:  georgia@unipi.gr ,  events@unipi.gr   incoming-erasmus@unipi.gr , https://www.unipi.gr/unipi/en/erasmus-plus.html Like us on Facebook  :  https://www.facebook.com/unipi.internationaloffice Website:  https://www.unipi.gr/unipi/en/intl-office-home.html   Head of the Department:  Dr. Christina KONTOGOULIDOU International Relations Office 80, Karaoli & Dimitriou Str. 18534 Piraeus, Greece Tel :   +30 2104142245 Email:   publ@unipi.gr  /    ckonto@unipi.gr  
06.04.2023
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – International Opening, u Natječajnoj godini 2021., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 27. veljače 2023. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi O D L U K U o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2021. – mjesec ožujak
03.03.2023
The event will take place from  16 th  to 18 th  May, 2023  in Tallinn, Estonia. During the week, we will talk about the services and initiatives, which we use at TalTech with the aim to bring people closer to the University. See the preliminary programme of the Staff Training Week attached. For more information and the application, please see TalTech´s webpage at  https://taltech.ee/en/staff-training-week The  application deadline is March 15, 2023 . Contact: Ann Neudorf, International Mobility Officer Mobility Centre, Office of Academic Affairs, Tallinn University of Technology Tel +372 620 3422 ann.neudorf@taltech.ee www.taltech.ee/en
27.02.2023
Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj Erasmus+ International Opening.za mobilnost osoblja prema visokoškolskim ustanovama u tzv. trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Do 31. srpnja 2023. godine mogu se realizirati mobilnosti prema sljedećim državama i sveučilištima:  Albanija (University College Wisdom, Agricultural University of Tirana),   Argentina (National University La Matanza), BiH  (Sveučilište u Sarajevu, Katoličko bogoslovni fakultet, International Burch University),  Crna Gora (Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Kotor, Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet, Pomorski fakultet), Filipini (Maritime Academy of Asia and the Pacific), Izrael (Sapir College, The Zinman College of Physical education and Sport Sciences), Japan (National Institute of technology, Kumamoto College),   Južna Korej a (Hanyang University Business school),   Južnoafrička republika (University of Cape Town), Kina (Ningbo University), Moldavija (Trade co-operative University of Moldova), SAD (Ave Maria University) Do 31. listopada 2023.  godine mogu se realizirati mobilnosti prema sljedećim državama i sveučilištima:  SAD (The Pennsylvania State University (PennState University, Ave Maria University),  Kanada (University of Quebec in Trois-Rivières, Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland),   Brazil (University of Sao Paulo), Čile (Faculty of theology, Pontifical Catholic University of Chile),   Argentina (Universidad Nacional de La Matanza, UNLaM),   Australija (Macquarie University),   BIH (University of Sarajevo, International Burch University, University of Mostar), Crna Gora (University of Montenegro), Albanija (AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA – AUT) - Kosovo (International Business College Mitrovica (IBC-M),  Azerbajdžan (ADA University, School of Business),  Izrael (Sapir Academic College) ,  Jordan (Princess Sumaya University of Technology) ,  Rusija (The Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping),  Japan (National Institute of Technology, Kumamoto College) - Malezija (Taylor’s University, Faculty of Social Sciences & Leisure Management, School of Hospitality, Tourism & Events),  Indonezija (Dian Nuswantoro University, University of Technology Yogyakarta),   Katar (Qatar Police College) ,  Južna Afrika (University of Cape Town). Tekst Natječaja, natječajna dokumentacija i upute dostupni su na poveznici  
10.01.2023
Let’s get together to discuss the main talking point—the skills and competences that will be in demand in our ever-changing world and that are already shaping the future of higher education.  Focus points: Discussing and exploring skills that will be in demand in the years to follow; Talking over the go-to skills for today’s labor market; The skills and competences acquired through the Erasmus program; Digitalization of administrative staff via the integration within the EWP network; Digitalization of students and teaching staff through virtual classrooms and programs; Exploring the heritage and history of the city of Kragujevac; Excursion to a Serbian historical and cultural landmark.   You can apply via the following  LINK . Application deadline:  May 5 th , 2023 . Participation fee for all participants:  80 EUR (for the meals and excursion). For more information, please contact the International Relations Office at  erasmus@kg.ac.rs  
27.10.2022
Sveučilištu u Cadizu objavilo je kalendar aktivnosti za gostujuće osoblje s partnerskih sveučilišta u svrhu održavanja nastave i u svrhu stručnog osposobljavanja. Teaching:  https://internacional.uca.es/visiting-professors-2022-23/   Training:  https://internacional.uca.es/visiting-staff-2022-23/  
26.08.2022
Erasmus+ Staff Week na sveučilištu Yeditepe u Istanbulu održat će se od 10. do 14. listopada 2022. prema programu kako slijedi:  http://staffmobility.eu/staffweek/erasmus-staff-week-4 The applicants are invited to submit the session proposals for the following topics: Internationalization of Higher Education Institutions Erasmus Student/Staff/Internship Mobility Erasmus Mundus Project Erasmus KA2 Mobility Capacity Building Sustainability Accessibility * The sessions will be held in English.  Online Registration Form:  https://forms.gle/1ywSLHKjRjGEZGYS6  . The deadline for registration: 15th of September        
26.05.2022
Draft agenda  How to apply? Mobility Agreement The  deadline  to apply for the Staff Training Week is set on  June 5 th  2022. Accommodation suggestions 
23.05.2022
4th ERASMUS+ INTERNATIONAL STAFF WEEK “NEW DIGITALIZATION ERA, EUROPEAN NEIGHBOURS AND DIVERSITY & INCLUSION” -   PRELIMINARY PROGRAM Pre-registration Period: 18/04/2022 – 31/05/2022 Application Form   CONTACT Dr. Christina Kontogoulidou, Adjunct Lecturer, Head of International Relations Office publ@unipi.gr, ckonto@unipi.gr  
23.05.2022
Do you have experiences or are you interested in International Student Marketing, Erasmus+ Student Mobility and/or  Welcome Services for International Students? Then come and join our staff week in Upper Bavaria . We look forward to exchanging with you on international activities linked to higher education, international student exchange and recruitment. Get to know two different campuses of Rosenheim Technical University of Applied Sciences (TH Rosenheim) with its laboratories. Share your international experiences in higher education with our staff and professors and learn about our university and its international programmes. Applications are open  until 15 July 2022  and will be confirmed on a first come, first served basis. After confirmation you can apply for  Erasmus+ staff mobility  funding at your home university. More info 
11.05.2022
10. svibnja 2022. godine Sveučilište u Splitu objavilo je novi Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus + u natječajnoj godini 2021. Natječaj možete pronaći na sljedećem linku:  https://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/me%C4%91unarodna-razmjena-i-natjecaji/natjecaji/mobilnost-sveucilisnih-djelatnika ,  Natječaj će biti otvoren do isteka sredstava ili do 30.09.2023. Mobilnosti se mogu iskoristiti do 31.10.2023. Lista odabranih kandidata objavljivat će se jednom mjesečno, u pravilu najkasnije do 20. u mjesecu, a temeljem prijava predanih u prethodnom mjesecu. Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini (2021.) može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica. Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji  FF  za rangiranje prijava. Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr) Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr   
08.04.2022
Topic: Rethinking University: Open Education Resources and Digital Scholarship . Date: 7-11 June 2022 Registration by 15 April :  https://forms.gle/eeQJkCAMZhbB411g8 Further info:  giulio.esposito@unifg.it
07.12.2021
SpainBcn-Programs in Barcelona are pleased to announce new dates for the Staff Training Week Mobility English / Spanish Courses for teaching and non teaching university staff  in Barcelona. ENGLISH 2021  December   13 - 17 2022  January  10-14, 24-28. 31-February 4 / February  14-18 /  March  7 -11, 22-25 /  April  4-8, 18-22 /  May  9-13, 23-27 / June  13-17, 20-24   SPANISH 2021  December   13 - 17 2022  January  17-21 /   February  21-25 /  March  14-18  /  April  4-8, 18-22 /  May  16-20 /  June  6-10, 20-24   Participants will have the opportunity to work with their grammar as well as their oral skills and increase their competence in English / Spanish. Levels offered: A1,A2,B1,B2,C1. Price: 350€. Includes language course, learning material and one extracurricular activity. For further information, contact hola@spainbcn.com  or visit SpainBcn.com.
28.09.2021
Sveučilište u Cadizu objavilo je natječaj da dolaznu mobilnost osoblja. Sve informacije o mogućnostima stručnog usavršavanja dostupne su ovdj e.  https://internacional.uca.es/visiting-staff-2021-22/ Informacije o mogućnostima održavanja nastave dostupne su ovdje :https://internacional.uca.es/visiting-professors-2021-22/ Informacije o procedurama za dolaznu mobilnost osoblja : https://internacional.uca.es/programme-for-visiting-and-teaching-staff-at-the-university-of-cadiz-academic-year-21-22/ N.B. Zaposlenici odabrani za mobilnost od strane prihvatne ustanove (Sveučilište u Cadizu), prijavljuju se za stipendiju na stalno otvoreni  Natječaj za mobilnost osoblja Sveučilišta u Splitu : https://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/me%C4%91unarodna-razmjena-i-natjecaji/natjecaji/mobilnost-sveucilisnih-djelatnika/natjecaj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-u-natjecajnoj-godini-2020