MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MOBILNOST OSOBLJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima partnerima s kojima je potpisan ugovor za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta kao i na web stranicama Filozofskog fakulteta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji FF za rangiranje prijava.

Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr)

Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr 

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

 

 


mobilnost osoblja: diseminacija rezultata

11.04.2023

University of Piraeus: the 5th International Staff Week 12.-16.06.2023.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem obrasca: Participation Form ili kontaktirati organizatora: 

Georgia Liapi

University of Piraeus

International Relations Office

Assistant Officer

Responsible for the Events/ Incoming Erasmus

 Tel: +30 210 4142 248

Email: georgia@unipi.grevents@unipi.gr incoming-erasmus@unipi.gr,

https://www.unipi.gr/unipi/en/erasmus-plus.html

Like us on Facebook  : https://www.facebook.com/unipi.internationaloffice

Website: https://www.unipi.gr/unipi/en/intl-office-home.html

 

Head of the Department:  Dr. Christina KONTOGOULIDOU

International Relations Office

80, Karaoli & Dimitriou Str.

18534 Piraeus, Greece

Tel :  +30 2104142245

Email:  publ@unipi.gr  /  ckonto@unipi.gr

 

Popis obavijesti