MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Stalna povjerenstva i odbori

Etičko povjerenstvo
izv. prof. dr. sc. Mladenko Domazet
doc. dr. sc. Ivanka Buzov
prof. dr. sc. Snježana Dobrota
izv. prof. dr. sc. Brian Willems
Klara Jurčević, studentica

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
izv. prof. dr. sc. Antonela Marić
doc. dr. sc. Dalibor Prančević
izv. prof. dr. sc. Magdalena Nigoević
izv. prof. dr. sc. Nikica Mihaljević
izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
dr. sc. Snježana Dimzov
Leona Mišić, studentica

Odbor za unaprjeđenje kvalitete Fakulteta

doc. dr. sc. Ines Blažević (voditeljica)
doc. dr. sc. Suzana Tomaš (zamjenica voditeljice)
izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
doc. dr. sc. Branimir Mendeš
izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
dr. sc. Nikola Sunara (predstavnik Alumnija)
Marija Jelavić (studentski predstavnik)

 

Povjerenstvo za nastavu
izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
dr. sc. Toni Maglica, poslijedoktorand
doc. dr. sc. Ivana Odža
doc. dr. sc. Nikša Varezić
Toma Gruica, student

Knjižnični odbor
izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov
dr. sc. Snježana Dimzov
dr. sc. Mila Bulić, poslijedoktorandica
doc. dr. sc. Ivana Petrović
Karla Mrčela, studentica

Povjerenstvo za znanost
izv. prof. dr. sc. Antonela Marić
izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
doc. dr. sc. Ivana Visković
doc. dr. sc. Tonija Andrić
doc. dr. sc. Bruno Ćurko
prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
doc. dr. sc. Marija Lončar
prof. dr. sc. Marina Marasović Alujević
doc. dr. sc. Morana Koludrović
doc. dr. sc. Ivana Petrović
doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić
izv. prof. dr. sc. Darko Hren

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata Fakulteta
dr. sc. Katja Kalebić Jakupčević, poslijedoktorandica
izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek
Frane Prpa – student
Ante Subašić – student

Povjerenstvo za dodjelu nagrada
prof. dr. sc. Sanja Stanić
prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević
izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić
Ana Bakašun, v. lektorica
Maja Kuzmanić, dipl. iur.
Frane Prpa-student

Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja
prof. dr. sc. Maja Ljubetić, članica
izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović, zamjenica
izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić, članica
doc. dr. sc. Ivana Petrović, zamjenica
doc. dr. sc. Bruno Ćurko, član,
doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek, zamjenik.
*Frane Prpa, student-član
Klara Jurčević, studentica-zamjenica
*u slučaju da je jedna od stranaka u postupku student, jednog od članova Povjerenstva zamijenit će student/ica.