MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

KATEDRA ZA ENGLESKI JEZIK I PRIMIJENJENU LINGVISTIKU

Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku osnovana je 2015. i jedna je od dviju katedri koje djeluju na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Početci Katedre sežu do 2001. godine kada je osnovan studij Engleskog jezika i književnosti na tadašnjem Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu. Katedra nudi niz teorijskih i praktičnih lingvističkih i primijenjenolingvističkih predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju, a uključena je i u izvedbu nastave na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti u okviru modula Lingvistika. Katedra je do sada bila uključena i u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata.

 

 doc. dr. sc. Mirjana Semren, predstojnica katedre

doc. dr. sc. Ivana Petrović, članica

doc. dr. sc. Nataša Stojančlanica

doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovinačlanica

dr. sc. Marija Knežević, viša lektoricačlanica

Ana Bakašun, viša lektoricačlanica

Ivana Bojčić, viša lektoricačlanica


KATEDRA ZA KNJIŽEVNOST NA ENGLESKOM JEZIKU

izv. prof. dr. sc. Gordan Matas, predstojnik katedre

izv. prof. dr. sc. Simon Rylečlan

izv. prof. dr. sc. Brian Willemsčlan

mr. sc. Ilonka Perišić, predavačicačlanica

Victoria Vestić, asistentica, člancia