MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi I (175309)
Hace Citra, R.
60
60LK
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glotodidaktika (67840)
Alujević, M.
30
15P+15S
2
2.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi II (175310)
Hace Citra, R.
30
30LK
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi III (175317)
Hace Citra, R.
30
30LK
3
4.0 Metodika nastave talijanskog jezika (67848)
Alujević, M.
45
15P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (241734)
Alujević, M.
90
45PK+15P+30S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Talijanistika 1. zimski sem. (nastavnički smjer)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest talijanskog teatra i dramske književnosti (87917)
Jurišić, S.
30
15P+15S
1
3.0 Suvremeni talijanski jezik (87910)
Nigoević, M.
30
15P+15S
1
3.0 Talijanska književnost i film (241725)
Jurišić, S.
30
15P+15S
1
3.0 Uvod u talijansku onomastiku (87912)
Luketin-Alfirević, A.
30
15P+15S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Talijanistika 2. ljetni sem. (nastavnički smjer)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji (67829)
Bezić, M.
30
15P+15S
2
3.0 Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji (67839)
Mihaljević, N.
30
15P+15S
2
3.0 Leksik u nastavi talijanskog jezika (87916)
Bralić, S.
30
15P+15S
2
3.0 Talijanska novela (67842)
Marić, A.
30
15P+15S
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Talijanistika 3. zimski sem. (nastavnički smjer)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko-talijanska komparativna književnost (67847)
Mihaljević, N.
30
15P+15S
3
3.0 Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza (67846)
Rogošić, A.
30
15P+15S
3
3.0 Odabir i priprema nastavnih materijala za podučavanje i učenje talijanskoga jezika (241733)
Alujević, M.
30
15P+15S
3
2.0 Romanski jezik (Španjolski jezik 1) (175321)
Luketin-Alfirević, A.
30
15G+15P
3
3.0 Semantika (izborni) (76763)
Marasović-Alujević, M.; Luketin-Alfirević, A.
30
15P+15S
3
3.0 Talijanska književnost i TV serije (255849)
Marić, A.
30
15P+15S
3
3.0 Talijanska proza od neoavangarde do danas (241732)
Dalmatin, K.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Talijanistika 4. ljetni sem.
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) (229796)
0
4
2.0 Romanski jezik (Španjolski jezik 2) (175322)
Luketin-Alfirević, A.
30
15G+15P
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi I (175309)
Hace Citra, R.
60
60LK
1
ECTS Talijanistika 1. zimski sem. (nastavnički smjer)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest talijanskog teatra i dramske književnosti (87917)
Jurišić, S.
30
15P+15S
1
3.0 Suvremeni talijanski jezik (87910)
Nigoević, M.
30
15P+15S
1
3.0 Talijanska književnost i film (241725)
Jurišić, S.
30
15P+15S
1
3.0 Uvod u talijansku onomastiku (87912)
Luketin-Alfirević, A.
30
15P+15S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glotodidaktika (67840)
Alujević, M.
30
15P+15S
2
2.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi II (175310)
Hace Citra, R.
30
30LK
2
ECTS Talijanistika 2. ljetni sem. (nastavnički smjer)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji (67829)
Bezić, M.
30
15P+15S
2
3.0 Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji (67839)
Mihaljević, N.
30
15P+15S
2
3.0 Leksik u nastavi talijanskog jezika (87916)
Bralić, S.
30
15P+15S
2
3.0 Talijanska novela (67842)
Marić, A.
30
15P+15S
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi III (175317)
Hace Citra, R.
30
30LK
3
4.0 Metodika nastave talijanskog jezika (67848)
Alujević, M.
45
15P+30S
3
ECTS Talijanistika 3. zimski sem. (nastavnički smjer)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko-talijanska komparativna književnost (67847)
Mihaljević, N.
30
15P+15S
3
3.0 Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza (67846)
Rogošić, A.
30
15P+15S
3
3.0 Odabir i priprema nastavnih materijala za podučavanje i učenje talijanskoga jezika (241733)
Alujević, M.
30
15P+15S
3
2.0 Romanski jezik (Španjolski jezik 1) (175321)
Luketin-Alfirević, A.
30
15G+15P
3
3.0 Semantika (izborni) (76763)
Marasović-Alujević, M.; Luketin-Alfirević, A.
30
15P+15S
3
3.0 Talijanska književnost i TV serije (255849)
Marić, A.
30
15P+15S
3
3.0 Talijanska proza od neoavangarde do danas (241732)
Dalmatin, K.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (241734)
Alujević, M.
90
45PK+15P+30S
4
ECTS Talijanistika 4. ljetni sem.
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) (229796)
0
4
2.0 Romanski jezik (Španjolski jezik 2) (175322)
Luketin-Alfirević, A.
30
15G+15P
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi I (175309)
Hace Citra, R.
60
60LK
1
3.0 Prevođenje poslovnih dokumenata (117762)
Bilić, M.
45
45SJ
1
2.0 Znanost o prevođenju (117763)
Marić, A.
30
15P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi II (175310)
Hace Citra, R.
30
30LK
2
3.0 Prevođenje stručnih tekstova (117769)
Tonkić, D.
45
45LK
2
4.0 Tehnike prevođenja (117768)
Rogošić, A.
45
15P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi III (175317)
Hace Citra, R.
30
30LK
3
3.0 Prevođenje književnog teksta- kontrastivna analiza (117776)
Marić, A.
30
30PK
3
2.0 Semantika (67850)
Luketin-Alfirević, A.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Posredovanje u jeziku i kulturi (131614)
Rogošić, A.
45
15P+30S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Talijanistika 1. zimski sem prevoditeljski
=> Izborni kolegij za diplomski studij Talijanski jezik
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Pirandellova proza (87913)
Jurišić, S.
30
15P+15S
1
3.0 Povijest talijanskog teatra i dramske književnosti (87917)
Jurišić, S.
30
15P+15S
1
3.0 Suvremeni talijanski jezik (87910)
Nigoević, M.
30
15P+15S
1
3.0 Uvod u talijansku onomastiku (87912)
Luketin-Alfirević, A.
30
15P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Talijanistika 2. ljetni sem (prevoditeljski smjer)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji (67829)
Bezić, M.
30
15P+15S
2
3.0 Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji (67839)
Mihaljević, N.
30
15P+15S
2
3.0 Prevođenje esejistike (117773)
Hace Citra, R.
30
30PK
2
3.0 Talijanska novela (67842)
Marić, A.
30
15P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Talijanistika 3. zimski sem. (prevoditeljski smjer)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko-talijanska komparativna književnost (67847)
Mihaljević, N.
30
15P+15S
3
3.0 Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza (67846)
Rogošić, A.
30
15P+15S
3
2.0 Kritika prevođenja (117783)
Rogošić, A.
30
30PK
3
2.0 Romanski jezik (Španjolski jezik 1) (175321)
Luketin-Alfirević, A.
30
15G+15P
3
3.0 Talijanski roman u razdoblju postmodernizma (67851)
Dalmatin, K.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Talijanistika (prevoditeljski) 4. ljetni
=> izborni predmet
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) (87915)
10
10P
4
2.0 Romanski jezik (Španjolski jezik 2) (175322)
Luketin-Alfirević, A.
30
15G+15P
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi I (175309)
Hace Citra, R.
60
60LK
1
3.0 Prevođenje poslovnih dokumenata (117762)
Bilić, M.
45
45SJ
1
2.0 Znanost o prevođenju (117763)
Marić, A.
30
15P+15S
1
ECTS Talijanistika 1. zimski sem prevoditeljski
=> Izborni kolegij za diplomski studij Talijanski jezik
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Pirandellova proza (87913)
Jurišić, S.
30
15P+15S
1
3.0 Povijest talijanskog teatra i dramske književnosti (87917)
Jurišić, S.
30
15P+15S
1
3.0 Suvremeni talijanski jezik (87910)
Nigoević, M.
30
15P+15S
1
3.0 Uvod u talijansku onomastiku (87912)
Luketin-Alfirević, A.
30
15P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi II (175310)
Hace Citra, R.
30
30LK
2
3.0 Prevođenje stručnih tekstova (117769)
Tonkić, D.
45
45LK
2
4.0 Tehnike prevođenja (117768)
Rogošić, A.
45
15P+30S
2
ECTS Talijanistika 2. ljetni sem (prevoditeljski smjer)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji (67829)
Bezić, M.
30
15P+15S
2
3.0 Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji (67839)
Mihaljević, N.
30
15P+15S
2
3.0 Prevođenje esejistike (117773)
Hace Citra, R.
30
30PK
2
3.0 Talijanska novela (67842)
Marić, A.
30
15P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi III (175317)
Hace Citra, R.
30
30LK
3
3.0 Prevođenje književnog teksta- kontrastivna analiza (117776)
Marić, A.
30
30PK
3
2.0 Semantika (67850)
Luketin-Alfirević, A.
30
15P+15S
3
ECTS Talijanistika 3. zimski sem. (prevoditeljski smjer)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko-talijanska komparativna književnost (67847)
Mihaljević, N.
30
15P+15S
3
3.0 Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza (67846)
Rogošić, A.
30
15P+15S
3
2.0 Kritika prevođenja (117783)
Rogošić, A.
30
30PK
3
2.0 Romanski jezik (Španjolski jezik 1) (175321)
Luketin-Alfirević, A.
30
15G+15P
3
3.0 Talijanski roman u razdoblju postmodernizma (67851)
Dalmatin, K.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Posredovanje u jeziku i kulturi (131614)
Rogošić, A.
45
15P+30S
4
ECTS Talijanistika (prevoditeljski) 4. ljetni
=> izborni predmet
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) (87915)
10
10P
4
2.0 Romanski jezik (Španjolski jezik 2) (175322)
Luketin-Alfirević, A.
30
15G+15P
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj