MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Romanski jezik (Španjolski jezik 2)

Šifra: 175322
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni cilj predmeta obuhvaća svladavanje morfologije suvremenog
španjolskog jezika, u skladu s potrebama struke, a sukladno razini A2 prema
Zajedničkom europskom referentnom okviru jezika. Predmet se sastoji od
funkcionalnih, gramatičkih, leksičkih i kulturalnih sadržaja
Ishodi učenja:
  1. usvajanje osnova španjolskog jezika i gramatike
  2. razvijanje vještine pisanja i čitanja teksta na španjolskom jeziku
  3. savladavanje vještine izražavanja na španjolskom jeziku
  4. usvajanja osnovnog vokabulara
Literatura:
  1. Es espanol 1 libro del alumno, , Castro Marin Morales Rosa, Madrid Espasa Calpe, 2004.
Preporučena literatura:
  1. Gramática práctica de espanol para extranjeros, , Aquilino Sánchez Pérez Ernesto Martín Peris José Antonio Matilla García, SGEL Madrid, 2000.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Romanski jezik (Španjolski jezik 1)
4. semestar
Talijanistika 4. ljetni sem. - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Talijanistika (prevoditeljski) 4. ljetni - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija: