MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

CENTAR ZA LOKALNU POVIJEST I RODOSLOVLJE

 

Voditelj

prof. dr. sc. Josip Vrandečić

Kontakt

jvrandecic@ffst.hr

 

Znak Centra nastao je kao kompozicija sastavljena od dijelova grba Filozofskog fakulteta u Splitu i razgranatog stabla masline. Stablo masline, simbol drevne kulture hrvatskog juga, ovdje sa svojim razgranatim ograncima i strukovima označava rodoslovno stablo.

Ono ovdje izrasta iz temelja - kvadrata koji, kao element hrvatskog grba, simbolizira s jedne strane hrvatsku zemlju te ujedno, ispreplićući se s elementima koji u fakultetskom grbu simboliziraju Dioklecijanovu palaču i jedro broda, s druge strane označava i lokalnu povijest. Prožimanje stabla masline i grba Filozofskog fakulteta u Splitu u zaokruženoj cjelini označava prožimanje djelatnosti Centra za lokalnu povijest s onom Filozofskog fakulteta u Splitu čiji je ovaj Centar ustrojbena jedinica.

Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje osnovan je kao platforma za povezivanje istraživačkih napora profesionalnih i amaterskih povjesničara u široj okolini Splita. Lokalna povijest i rodoslovlje su grane historiografije koje se primarno bave specifičnim mjestima i osobama u prošlosti. One se stoga usmjeravaju na povijest s imenom i mjestom tj. na personaliziranu povijest koja se razlikuje od tradicionalnog pristupa koji se usmjerava na opće procese i samo na najvažnije pojedince.

Centar, stoga, teži tome da omogući istraživačku, savjetodavnu i obrazovnu podršku istraživačima zainteresiranim za historiografiju u području lokalne povijesti i rodoslovlja. Kako bi postigao taj cilj centar će se posvetiti razvoju projekata, organiziranju znanstvenih skupova i pozvanih predavanja kako bi potakao raspravu, organiziranju ljetnih škola i drugih tečajeva, objavljivanju znanstvenih monografija i zbornika u polju genealogije, povijesti stanovništva i lokalne povijesti. Centar će uspostaviti znanstvenu bazu podataka koja će služiti kao sredstvo za prikupljanje rezultata istraživanja na jednom mjestu kako bi se olakšalo buduća istraživanja u ovom području.

Do sada je Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje uspio organizirati dvije međunarodne znanstvene konferencije usmjerene na ranonovovjekovnu mediteransku povijest (Dalmatia and the Candian war, commemorating 350 years since the end of the War (1669-2019) – Klis-Split 2019 & Levant at the time of Lepanto – Split 2021) i objaviti dvije knjige u seriji “Prilozi lokalnoj povijesti” (Stipe Zubanović: Burni hod na Dupcima po Vrulji u Berlima i okolo – Split 2016 & Aleksandar Jakir/Andrijana Perković Paloš: Djelovanje Matice hrvatske u Brelima od 1993. do 1997. godine – Split 2018).

NOVOSTI

 

Održan međunarodni znanstveni skup "Levant u doba Lepanta"

Međunarodni znanstveni skup „Levant at the time of Lepanto“ održan je 20. i 21. rujna 2021. u prostorijama Sveučilišta u splitu na Peristilu Diokecijanove palače. Skup je nastao zajedničkom organizacijom Centra za lokalnu povijest i rodoslovlje, osnovanog pri Filozofskom fakultetu, i Helenskog instituta za bizantske i postbizantske studije u Veneciji (Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post Bizantini di Venezia).

Otvaranju skupa nazočili su prof. dr. sc. Leandra Vranješ-Markić, prorektorica za znanost i inovacije Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Josip Vrandečić, koji je pozdravio skup u ime Filozofskog fakulteta i Odsjeka za povijest, i prof. dr. sc. Ivan Basić, u ime Hrvatskog društva za bizantske studije.

Među mnogobrojnim skupovima održanim ove godine na temu Lepantske bitke, usmjerenima prvenstveno na aspekte država sudionike Svete lige, ovaj skup se ističe svojim nastojanjem da prikaže razne aspekte složenog Osmanskog Carstva u vrijeme bitke. Oko te zajedničke teme skupa okupili su 16 izlagača iz nekoliko europskih i azijskih zemalja (Hrvatske, Grčke, Turske, Poljske, Rumunjske, Italije, Srbije te Bosne i Hercegovine). Zbog padnemije Covida 19, skup se odvijao u hibridnom okruženju tj. uživo i putem on-line platforme.

Izlagači su sujedlovali sa temama iz povijesti kartografije, vjerske povijesti, vojne povijesti, povijesti fortifikacija, pomorske povijesti, povijesti diplomacije, ekonomske povijesti, povijesti Crnog mora, povijesti Jadrana i povijesti Jugoistočne Europe. Predavanja su bila organizirana u četiri sekcije, a na kraju svake sekcije održana je bogata i sadržajna rasprava.

Za sudionike konferencije organiziran je obilazak Splita te izlet u Trogir, pri čemu su upoznati s bogatom mediteranskom baštinom naših gradova, trogirskim uspomenama na sudjelovanje i stradanje u Lepantskoj bitci i urbanitetom tih gradova koji potječe još od helenske kolonizacije. U poticajnom okruženju izrodilo se je više kreativnih ideja za buduće zajedničke projekte i suradnju.

Organizacijski odbor uputiti će u naredni mjesecima poziv za suradnju u zborniku skupa sudionicima, ali i drugim znanstvenicima zainteresiranim za ovu temu, naročito osmanistima.

doc. dr. sc. Marko Rimac

Predsjednik organizacijskog odbora