MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Povijest knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu utemeljena je 1945. godine kao Knjižnica Više pedagoške škole u Teslinoj ulici. Od tada kontinuirano radi na istoj lokaciji ali u sastavu različitih obrazovnih ustanova.

1961. g. Viša pedagoška škola prerasla je u Pedagošku akademiju, koja je već 1965. g. u svom fondu imala oko 30 000 naslova i bila tada najpoznatija i najbogatija knjižnica ove vrste na području Dalmacije.

1978. g. Pedagoška se akademija integrira sa Filozofskim fakultetom u Zadru. 1983. g. Pedagoška akademija postaje dijelom OOUR-a Prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

1998.g. izdvaja se Visoka učiteljska škola i od tada knjižnice PMF-a i VUŠ-a dijele prostor knjižnice.

2005. g. Visoka učiteljska škola spaja se s Odjelom humanističkih znanosti u Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. Knjižnici u Teslinoj koja tada ima preko 40 000 naslova knjiga pridružuje se Knjižnica humanističkih znanosti u Radovanovoj ulici s manjim dijelom fonda.

Fond Knjižnice podijeljen je na način da se u Teslinoj ulici nalazi građa za:

  • Odsjek za učitelje
  • Odsjek za predškolski odgoj
  • Odsjek za pedagogiju
  • Odsjek za filozofiju
  • Odsjek za sociologiju
  • Odsjek za povijest umjetnosti

Dok Knjižnica u Radovanovoj čuva fond za:

  • Odsjek za hrvatski jezik i književnost
  • Odsjek za engleski jezik i književnost
  • Odsjek za talijanski jezik i književnost
  • Odsjek za povijest

Knjižnica prima preko 60 naslova domaćih i stranih časopisa. Svoje poslovanje stalno prilagođava novim informacijskim tehnologijama a 2008. g. prelazi na novi programski paket Metel Win, te od 2009. g. nudi, pored starog kataloga na Webu i novi WebPAC.

U Knjižnici su stalno zaposlene tri stručne osobe s punim radnim vremenom. Voditeljica Knjižnice je dr. sc. Snježana Dimzov, viša knjižničarka, koja s pomoćnom knjižničarkom Natašom Torlak radi u Teslinoj ulici, dok pomoćna knjižničarka Miljena Roje radi u Radovanovoj ulici. U obavljanju poslova u popodnevnoj smjeni sudjeluju demonstratori Fakulteta.