MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične vježbe: Govorna komunikacija (228922)
Ugrina, S.
30
30LK
1
3.0 Razvoj govorne fluentnosti (228923)
Kovač, M.
30
15P+15S
1
3.0 Uvod u didaktiku književnosti (228924)
Müller, M.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične vježbe: Pismena komunikacija (228929)
Ugrina, S.
30
30LK
2
3.0 Obitelj Mann - djela jedne književne dinastije (228932)
Erstić, M.
30
15P+15S
2
3.0 Uvod u metodiku njemačkoga jezika (228931)
Müller, M.
30
15P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične vježbe: Prevođenje (240945)
Ugrina, S.
30
30LK
3
4.0 Jezično-pragmatične teorije u interkulturalnom podučavanju jezika (240949)
Lukšić, S.
45
30P+15S
3
3.0 Mediji u nastavi njemačkog jezika (240946)
Müller, M.
30
15P+15S
3
3.0 Ritam, pokret i dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave njemačkoga jezika (240948)
Müller, M.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (240952)
Müller, M.
90
60M+30S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 1. semestar
=> DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Povijest njemačkog filma (228926)
Erstić, M.
30
15P+15S
1
2.0 Slike Njemačke u europskim filmovima (228928)
Erstić, M.
30
15P+15S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 2. semestar
=> DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Analiza diskursa (228935)
Lukšić, S.
30
15P+15S
2
2.0 Trendovi u suvremenom njemačkom jeziku (228934)
Lukšić, S.
30
15P+15S
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti 2. godina diplomski studij
=> Zimski semestar 2. godina diplomski studij
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Modeli govorne proizvodnje (240950)
Müller, M.
45
30P+15S
3
3.0 Njemačka ženska književnost 19. i 20. stoljeća (240951)
Grubišić Pulišelić, E.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Njemački jezik- izborni kolegiji ljetni semestar
=> ljetni semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (240954)
0
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične vježbe: Govorna komunikacija (228922)
Ugrina, S.
30
30LK
1
3.0 Razvoj govorne fluentnosti (228923)
Kovač, M.
30
15P+15S
1
3.0 Uvod u didaktiku književnosti (228924)
Müller, M.
45
30P+15S
1
ECTS DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 1. semestar
=> DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Povijest njemačkog filma (228926)
Erstić, M.
30
15P+15S
1
2.0 Slike Njemačke u europskim filmovima (228928)
Erstić, M.
30
15P+15S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične vježbe: Pismena komunikacija (228929)
Ugrina, S.
30
30LK
2
3.0 Obitelj Mann - djela jedne književne dinastije (228932)
Erstić, M.
30
15P+15S
2
3.0 Uvod u metodiku njemačkoga jezika (228931)
Müller, M.
30
15P+15S
2
ECTS DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 2. semestar
=> DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Analiza diskursa (228935)
Lukšić, S.
30
15P+15S
2
2.0 Trendovi u suvremenom njemačkom jeziku (228934)
Lukšić, S.
30
15P+15S
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jezične vježbe: Prevođenje (240945)
Ugrina, S.
30
30LK
3
4.0 Jezično-pragmatične teorije u interkulturalnom podučavanju jezika (240949)
Lukšić, S.
45
30P+15S
3
3.0 Mediji u nastavi njemačkog jezika (240946)
Müller, M.
30
15P+15S
3
3.0 Ritam, pokret i dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave njemačkoga jezika (240948)
Müller, M.
30
15P+15S
3
ECTS Izborni predmeti 2. godina diplomski studij
=> Zimski semestar 2. godina diplomski studij
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Modeli govorne proizvodnje (240950)
Müller, M.
45
30P+15S
3
3.0 Njemačka ženska književnost 19. i 20. stoljeća (240951)
Grubišić Pulišelić, E.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (240952)
Müller, M.
90
60M+30S
4
ECTS Njemački jezik- izborni kolegiji ljetni semestar
=> ljetni semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (240954)
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj