MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Razvoj govorne fluentnosti

Razvoj govorne fluentnosti

Šifra: 228923
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljitije upoznavanje s pojmom fluentnog govora u J2 te s načinima ciljanog
razvoja fluentnog govora kroz implementaciju govornih zadataka u kontekstu
nastavnih aktivnosti.
Ishodi učenja:
 1. - navesti osnovne definicije govorne fluentnosti te varijable kojima se analizira
  fluentnost u užem smislu, a koje se mogu objasniti i opisati psiholingvističkim
  aspektima govorne proizvodnje;
 2. -prepoznati razloge koji dovode do pojavljivanja govornih disfluentnosti te ih
  objasniti u okviru psiholingvističkih procesa govornog planiranja i govorne izvedbe;
 3. - objasniti razliku između fluentnosti koja se promatra kao fenomen izvedbe, a
  posljedica je učinkovitog i neproblematičnnog odvijanje psiholingvističkih procesa
  govornog planiranja i govorne izvedbe od ostalih elemenata koji uključuju
  lingvističko znanje;
 4. - prepoznati važnost sustavnog podučavanja diskursnih oznaka i formulaičnih
  izraza kao ključnih faktora u razvoju fluentnosti u stranome jeziku.
Literatura:
 1. Häsitationsphänomene in der Fremdsprache Deutsch und ihre Bedeutung für die Sprechwirkung. (Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik 10)., , Reitbrecht, Sandra, Frank & Timme Berlin., 2017.
 2. Govorna fluentnost u stranome jeziku, , Mirjana Matea Kovač, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Split, 2020.
Preporučena literatura:
 1. Fluency in Native and Nonnative English Speech, , Götz, Sandra, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins., 2003.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: