MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa: Poljička cesta 3521000 Split
 
Pročelnik Odsjeka:
doc. dr. sc. Branimir Mendeš
 
Administrativni referent:
Snježana Lauš
e-mail: slaus@ffst.hr
telefon: 021/545-550
 
Studentska služba:
adresa: Poljička cesta 35
telefon: 021/545-568


Odsjek za rani i predškolski odgoj ustrojbena je jedinica Filozofskog fakulteta u Splitu. Studijski programi koji se izvode unutar ovog Odsjeka su: Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te Razlikovni program.

Studijski program usklađen je s misijom i strategijom Sveučilišta, te suvremenim trendovima u Europskoj Uniji, ali i u Republici Hrvatskoj.

Rano i predškolsko razdoblje je osjetljivo razdoblje koje obilježavaju velike i važne promjene u tjelesnom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom razvoju. Sve što se u tim godinama dogodi, od sveobuhvatnog je značenja koje se može odraziti na cjelokupan život. Stoga je osnovna uloga odgojitelja u poticanju cjelovita razvoja i učenja djece, odnosno razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja djece, angažiranju dječjih potencijala u cjelini, promicanju kolaboracije, interakcije te pregovaranja među djecom.

Prijediplomski studij
Prijediplomski studij traje tri (3) godine tj. šest (6 semestara) i ostvaruje se 180 ECTS bodova. Završnim studijem stječe se zvanje: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.).

Diplomski studij
Diplomski studij traje dvije (2) godine i četiri (4) semestra i ostvaruje se 120 ECTS bodova. Naziv koji se stječe po završetku diplomskog sveučilišnog studija je: magistra/magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag.praesc.educ.).


Djelatnici i predmeti

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić Email 21 (Teslina)
izv. prof. dr. sc. Ivana Visković Email 229

Docent

doc. dr. sc. Toni Maglica Email 231
doc. dr. sc. Branimir Mendeš Email  
doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber Email 229D

Asistent - predavač

Vedrana Vučković Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. art. Tatjana Ravlić Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Joško Markić Email  
izv. prof. dr. sc. Marijana Županić Benić Email  

Docent

doc. dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić Email  
doc. dr. sc. Dodi Malada Email  

Naslovni izvanredni profesor

nasl. izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko Email 229

Naslovni predavač

nasl. pred. Adrijana Bedrica Email  
nasl. pred. mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić Email  
nasl. pred. Marica Grgurinović Email  
nasl. pred. dr. sc. Antonia Jeličić Kadić Email  
nasl. pred. dr. sc. Aleksandra Kardum Email  
nasl. pred. Josipa Matoković Email  
nasl. pred. Dejan Nemčić Email  
nasl. pred. Ana Pirić Email  

Naslovni poslijedoktorand

dr. sc. Edita Runjić  
dr. sc. Marko Šimunović Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju 2 diplomski  
Dijete i kreativnost 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Djeca u riziku 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Dječja književnost 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik u struci 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija odgoja 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Glazbeni praktikum 1 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbeni praktikum 2 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatski jezik 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik akademske komunikacije 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Informatička pismenost 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Inkluzivna pedagogija 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 3 prijediplomski  
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 4 prijediplomski  
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 5 prijediplomski  
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 6 prijediplomski  
Istraživanja odgojne prakse 1 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Istraživanja odgojne prakse 2 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Istraživanja odgojne prakse 3 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Istraživanja odgojne prakse 4 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Istraživanja odgojne prakse 5 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kineziološka kultura 1 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 2 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 4 prijediplomski  
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 5 prijediplomski  
Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja 1 diplomski  
Kvaliteta i identitet ustanove ranog i predškolskog odgoja 2 diplomski  
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 4 prijediplomski  
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 5 prijediplomski  
Medijska kultura 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Obiteljska pedagogija 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Opća pedagogija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove glazbene kulture 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove kineziologije 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove likovne kulture 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove metodologije pedagoških istraživanja 3 prijediplomski  
Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti 4 prijediplomski  
Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom 6 prijediplomski  
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 2 prijediplomski  
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 3 prijediplomski  
Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju 4 prijediplomski  
Povijesni kontekst ranog i predškolskog odgoja 1 diplomski  
Psihologija ranog učenja 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Razvojna psihologija 1 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Razvojna psihologija 2 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Scenska kultura i lutkarstvo 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Sociologija odgoja 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Strategije podrške djeci s posebnim potrebama 4 diplomski  
Suvremeni pristupi u ranom i predškolskom odgoju 2 diplomski  
Suvremeno djetinjstvo i prava djeteta 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi 4 prijediplomski  
Crtanje s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dekorativno oblikovanje 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Dijete i društvo 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Dječja dramska književnost 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dječje dramsko i lutkarsko stvaralaštvo s praktikumom 4 diplomski  
Dječje glazbeno stvaralaštvo s praktikumom 4 diplomski  
Dječje plesno stvaralaštvo s praktikumom 4 diplomski  
Drama i kazalište za djecu 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dramska pedagogija s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Estetska gimnastika s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Folklor za djecu s praktikumom 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Folklor za djecu s praktikumom 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Folklor za djecu s praktikumom 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Glazba u lutkarstvu 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Inkluzivni dječji vrtić 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Instrumentalni praktikum 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Instrumentalni praktikum 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Komunikacija kroz scenske umjetnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kulturna baština na tlu Hrvatske 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovna dramaturgija i lutkarska tehnologija 4 diplomski  
Lutkarska animacija s praktikumom 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Nacionalni parkovi Hrvatske 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Odgojni kontekst dječjih jaslica 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Osnove dramatizacija i adaptacija književnih tekstova za djecu 3 diplomski  
Osnove likovne umjetnosti 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove likovne umjetnosti 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Ples i stvaralaštvo u pokretu 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Plesne strukture s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Plesni izraz u dječjem vrtiću 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Ponašajni poremećaji u ranom djetinjstvu 3 diplomski  
Prijelaz djeteta iz vrtića u osnovnu školu 5 prijediplomski  
Razvojna psihopatologija 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ritmika i ples s praktikumom 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ritmika i ples s praktikumom 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Roditelji i dijete s posebnim potrebama 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Skupno muziciranje 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Skupno muziciranje 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Slikanje s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi 6 prijediplomski  
Socio-emocionalno učenje u prevenciji problema u ponašanju 1 diplomski  
Tradicijska kazivanja za djecu 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Tradicijske igre i igračke 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 1 3 diplomski  
Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 2 4 diplomski  
Uvod u književnost 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Zlostavljanje i zanemarivanje djece 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4

Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

ZAVRŠNI RAD

Korisne poveznice

Obavijesti