MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti

Šifra: 120210
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Mišurac
doc. dr. sc. Ivana Restović
Izvođači: Josipa Jurić - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Irena Mišurac - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Ivana Restović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Ovladati osnovama prirodoslovne i matematičke pismenosti kako bi mogli osigurati kvalitetnu komunikaciju s djecom predškolske dobi.
2. U prirodoslovnoj pismenosti naglasak je na poznavanje prirodnih pojava i prirodnih zakona, karakteristika žive i nežive prirode s posebnim osvrtom na razvijanje ekološke svijesti kao i razvijanje istraživačkih sposobnosti uz primjenu prirodoznanstvenih metoda.
3. U matematičkom djelu studenti upoznaju osnovne matematičke pojmove neophodne za komunikaciju s djecom predškolske dobi.

Sadržaj predmeta:
Predavanja:
1. Skupovi i elementi skupa.
2. Temeljne matematičke aktivnosti, pridruživanje, razvrstavanje, sparivanje, nizanje.
3. Relacije, biti jednak, veći-manji, viši-niži, dulji-kraći, unutar-izvan.
4. Brojevi, formiranje pojma broja, brojevne riječi, znamenke i brojke, glavni i redni brojevi
5. Geometrijski oblici: tijela i likovi.
6. Dužina i točka.
7. Mjerenja i mjere, duljine dužine, površine, obujma, mjerenje mase, vremena, temperature.
8. Priroda, živa i neživa priroda, životni uvjeti.
9. Voda
10. Zrak .
11. Biljka cvjetnjača
12. Životinjski organizam,.
13. Ekološki sustavi i ekološki odnosi.
14. Čovjek, građa, higijenske navike, spolnost.
15. Zaključna razmatranja
Vježbe:
1. Skupovi, jednostavni zadaci
2. Temeljne matematičke aktivnosti u svakodnevnim dječjim aktivnostima
3. Uspoređivanja predmeta iz neposredne djetetove okoline
4. Aktivnost koje potiču razvijanje koncepta broja
5. Geometrijski oblici u neposrednoj okolini
6. Razvijanje motoričkih vještina kod djece
7. Aktivnost mjerenja u vrtiću
8. Terenska nastava, živa i neživa priroda.
9. Ispitivanje osnovnih svojstava vode.
10. Ispitivanje osnovnih svojstava zraka.
11. Osnovna građa biljnog organizma.
12. Voće i povrće, okusi, mirisi.
13. Izrada piramide pravilne prehrane.
14. Održavanje osobne higijene.
15. Sistematizacija spoznaja
Ishodi učenja:
 1. - definirati i razlikovati i osnovne prirodoslovne i matematičke koncepte
 2. - analizirati i logički promišljati o osnovnim prirodnim pojavama i osnovama matematičkog jezika
 3. - istraživati, analizirati i rješavati jednostavne prirodoslovne i matematičke probleme
 4. - osmisliti i izvesti jednostavne pokuse prirodoznanstvenom metodom
 5. - planirati, osmisliti i organizirati individualna i grupna istraživanja u učionici i izvan učionice
 6. - primjenjivati naučeno u radu s djecom
 7. - razviti potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem
Literatura:
 1. Vascular Plants taxonomy and Bibliography of Croatian Flora., , Botanic.hr, https://hirc.botanic.hr, .
 2. Prirodoslovlje, , Delić, A., Vijtiuk, N., Školska knjiga, Zagreb., 2004.
 3. Čovjek i zdravlje, , Novoselić, D., Vidović, Lj., Alfa d.d., Zagreb, 2019.
Preporučena literatura:
 1. Prirodoslovni postupci u početnoj nastavi prirodoslovlja, , De Zan I., Zbornik učiteljske akademije, 1 (1): 7-18., 1999.
 2. Istraživačka nastava biologije, , De Zan, I., Školske novine, Zagreb (monografija), 1994.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: