MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Natječaj za 2 MJESTA BEZ TROŠKOVA ŠKOLARINE NA STUDIJU PSYCHOLOGY U AK.GOD. 2024/2025

Pravo na prijavu za upisna mjesta bez obveze plaćanja troškova školarine imaju hrvatski državljani slabijeg socioekonomskog statusa, pod uvjetom da su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj s najmanjom ukupnom prosječnom ocjenom 4,8.


Registracija i prijava za upis se vrše elektroničkim putem, slanjem dokumentacije na adresu elektroničke pošte: admissions.psychology@ffst.hr (Subject: Psy Scholarship – Ime Prezime).


Obvezni dokumenti koje je u elektroničkom formatu (pdf ili jpg) potrebno priložiti uz prijavu za upis:

  • prijavni obrazac za upisna mjesta bez plaćanja školarine (dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta);
  • potvrdu porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2023. godini iz koje je razvidno da prosječni mjesečni prihodi članova kućanstva ne prelazi 65% proračunske osnovice za 2024. god. (441,44 eur)
  • ovjerenu izjavu (kod javnog bilježnika) o zajedničkom kućanstvu.

Rokovi zaprimanja prijava: od 3. lipnja do 26. lipnja 2024. godine. 


Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave.
Pristupnici koji u utvrđenom roku za upis ne dostave propisanu dokumentaciju u izvorniku gube pravo upisa na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine.
Pristupnici koji ostvare pravo na upis bez obveze plaćanja školarine trebaju prihvatiti uvjete studiranja najkasnije 24 sata od trenutka objave popisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na studij. Ako pristupnici u navedenom roku ne prihvate uvjete studiranja gube pravo na upis bez obveze plaćanja školarine te će se obavijest o ostvarivanju prava na upis na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine poslati prvome sljedećem pristupniku na rang listi. Upisi će se obavljati na način, u razdoblju i prema obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Splitu. 


DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o svim studijima i upisima pristupnici mogu dobiti u Službi za studentske poslove i na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffst.unist.hr/upisi.