MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Povijest (dvopredmetni)

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antički grad na istočnoj obali Jadrana (67628)
Matijević, I.
45
30P+15S
1
4.0 Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast (67632)
Basić, I.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave povijesti, I. (67656)
Domazet, M.
45
30P+15S
2
4.0 Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja (67633)
Andrić, T.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
3
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
30P+15S
3
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
30P+15S
3
3.0 Metodika nastave povijesti, II. (67657)
Domazet, M.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (88109)
Jakir, A.
30
15M+15P
4
4.0 Nastavna praksa u školi (67658)
Domazet, M.
30
30A
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II (204373)
Domazet, M.
15
10M+5P
2
2.0 Povijest Dubrovačke Republike (204376)
Varezić, N.
30
30P
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-povijest) (229713)
0
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antički grad na istočnoj obali Jadrana (67628)
Matijević, I.
45
30P+15S
1
4.0 Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast (67632)
Basić, I.
45
30P+15S
1
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave povijesti, I. (67656)
Domazet, M.
45
30P+15S
2
4.0 Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja (67633)
Andrić, T.
45
30P+15S
2
ECTS Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II (204373)
Domazet, M.
15
10M+5P
2
2.0 Povijest Dubrovačke Republike (204376)
Varezić, N.
30
30P
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
3
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
30P+15S
3
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
30P+15S
3
3.0 Metodika nastave povijesti, II. (67657)
Domazet, M.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (88109)
Jakir, A.
30
15M+15P
4
4.0 Nastavna praksa u školi (67658)
Domazet, M.
30
30A
4
ECTS Povijest 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-povijest) (229713)
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Povijest (dvopredmetni)

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
1
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
30P+15S
1
2.0 Latinski jezik za povjesničare, I. (67651)
Hrgović, J.
30
15A+15P
1
3.0 Pomoćne povijesne znanosti, III. (67660)
30
15A+15P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1790.-1918.) (67639)
Trogrlić, M.
45
30P+15S
2
3.0 Latinski jezik za povjesničare, II. (67652)
Dragić, M.
30
15A+15P
2
4.0 Mediteranski svijet u ranome novom vijeku (67638)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska i Jadran od 1918. do 1941. (67641)
45
30P+15S
3
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
30P+15S
3
3.0 Metodologija znanstvenog rada (76801)
30
15M+15P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska i Jadran od 1941. do danas (67643)
45
30P+15S
4
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. (67642)
Jakir, A.
45
30P+15S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
1
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
30P+15S
1
2.0 Latinski jezik za povjesničare, I. (67651)
Hrgović, J.
30
15A+15P
1
3.0 Pomoćne povijesne znanosti, III. (67660)
30
15A+15P
1
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1790.-1918.) (67639)
Trogrlić, M.
45
30P+15S
2
3.0 Latinski jezik za povjesničare, II. (67652)
Dragić, M.
30
15A+15P
2
4.0 Mediteranski svijet u ranome novom vijeku (67638)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
2
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska i Jadran od 1918. do 1941. (67641)
45
30P+15S
3
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
30P+15S
3
3.0 Metodologija znanstvenog rada (76801)
30
15M+15P
3
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska i Jadran od 1941. do danas (67643)
45
30P+15S
4
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. (67642)
Jakir, A.
45
30P+15S
4
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj