MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodologija izrade kurikuluma

Šifra: 147628
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će se upoznati s određenjem i teorijskim osnovama kurikuluma s obzirom na pojmovna, povijesna i metodološka polazišta njegove izrade. Analizirat će, uspoređivati i vrednovati pedagoško-metodološke pristupe izrade kurikuluma s obzirom na društveni kontekst te s obzirom na utjecaje različitih teorija obrazovanja i učenja u pristupu izrade kurikuluma. Studenti će razlikovati, analizirati i primjenjivati specifičnosti pojedinih kurikuluma, te se osposobiti za vrednovanje i izradu kurikuluma u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te sustavu općeg i obveznog obrazovanja
Ishodi učenja:
 1. Objasniti i analizirati specifičnosti izrade kurikuluma s obzirom na njegova pojmovna, povijesna, društvena i metodološka polazišta
 2. Analizirati, usporediti i vrednovati osobitosti strukturiranja kurikuluma u Hrvatskoj i nekim zemljama Europske unije u sustavu općeg i obveznog odgoja i obrazovanja
 3. Analizirati, usporediti i vrednovati osobitosti strukturiranja kurikuluma u Hrvatskoj i nekim zemljama Europske unije u sustavu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 4. Analizirati i procijeniti osobitosti strukturiranja kurikuluma u nekim reformnim pedagoškim koncepcijama
 5. Analizirati, preispitati i usporediti ulogu specifičnih čimbenika koji utječu na strukturiranje kurikuluma
 6. Osmisliti i izraditi kurikulum služeći se relevantnim pravnim propisima i odgojno-obrazovnim polazištima izgradnje suvremenih kurikuluma
Literatura:
 1. Kurikulum: Teorije-Metodologija-Sadržaj-Struktura, , Previšić, V. (ur.), Zagreb: Školska knjiga, .
 2. Kurikulum: temeljni pojmovi, , Marsh, J.C., Zagreb: Educa, 1994.
 3. Edukologija, (poglavlje VIII. str. 514-569), Pastuović, N:, Zagreb: Znamen, 1999.
 4. Pedagogijska istraživanja, str. 161 - 352, različiti, Pedagogijska istraživanja, 2005.
 5. Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstrukcija, , Slunjski, E., Zagreb: Školska knjiga, 2011.
Preporučena literatura:
 1. Aproaches to Learning: A Guide for Teachers, , Jordan, A., Carlile, O., Stack, A., Berkshire: Open University Press, 2008.
 2. Kvalitetna škola, , Glasser, W., Zagreb: Educa, .
 3. Obrazovne politike, , Legrad, L., Zagreb: Educa, 1993.
 4. Pedagogija - teorija osposobljavanja, , Milat, J., Zagreb: Školska knjiga, .
 5. Mijenjajmo naše škole, , Stoll, L., Fink, D., Zagreb: Educa, 2001.
 6. Lifelong learning. A new term for an old idea. The search for historical roots, , Knoll, J. H., Odgojne znanosti, 11(1), 2009.
 7. Key competences for lifelong learning. European Reference Framework, , EU, EU, 2007.
 8. Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, , x, OECD Publishing, 2005.
2. semestar
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: