MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPISI U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

Natječaj za upis na diplomske studije u ak. god. 2023./2024.

 

OBAVIJEST O UPISIMA U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

UVJETI UPISA

Na natječaj za upis sveučilišnog diplomskog studija mogu se prijaviti kandidati koji su završili odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij i ostvarili najmanje 180 ECTS bodova, i to kako slijedi:

Diplomski studij

Uvjet za upis

Sveučilišni diplomski studij Anglistika

Sveučilišni prijediplomski studij Engleski jezik i književnost

Sveučilišni diplomski studij Filozofija

Sveučilišni prijediplomski studij Filozofija

Sveučilišni diplomski studij Hrvatski jezik i književnost

Sveučilišni prijediplomski studij Hrvatski jezik i književnost

Sveučilišni diplomski studij Njemački jezik i književnost

Sveučilišni prijediplomski studij Njemački jezik i književnost

Sveučilišni diplomski studij Pedagogija

Sveučilišni prijediplomski studij Pedagogija

Sveučilišni diplomski studij Povijest

Sveučilišni prijediplomski studij Povijest

Sveučilišni diplomski studij Povijest umjetnosti

Sveučilišni prijediplomski studij Povijest umjetnosti

Sveučilišni diplomski studij Talijanistika

Sveučilišni prijediplomski studij Talijanski jezik i književnost

Democracy and Resilience in Modern Society

Sveučilišni prijediplomski studij iz humanističkih, društvenih ili interdisciplinarnih znanosti.

Sveučilišni diplomski studij Sociologija

Sveučilišni prijediplomski studij Sociologija

Sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni studij)*

1. Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,

2. Preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj uz obvezu upisa tri razlikovna ispita,

3. Studij za odgojitelje predškolske djece (dvogodišnji studij) uz završen Razlikovni program kojim se stječe dopunskih 60 ECTS bodova.

* Pristupnici za upis na sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni studij) obvezno trebaju pročitati dodatak posebnog dijela natječaja.

 

PRIJAVE

Prijave za upis zaprimat će se od 18. do 22. rujna 2023. od 9 do 12 sati u Službi za studentske poslove Fakulteta.

Uz prijavu za upis, pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • izvornik diplome/potvrde o prethodno završenom odgovarajućem prijediplomskom studiju,
 • ovjereni prijepis ocjena s brojem ostvarenih ECTS bodova za studente koji su završili prijediplomski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu, a za ostale dopunsku ispravu o završenom prijediplomskom studiju ili ovjereni prijepis ocjena s brojem ostvarenih ECTS bodova,
 • ovjereni nastavni plan i program studija iz kojeg je vidljiv tijek studija i izvedbeni planovi svakog odslušanog i/ili položenog predmeta (prilažu samo pristupnici koji  sveučilišni prijediplomski studij nisu završili na Filozofskom fakultetu u Splitu),
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka studiranja na studijskim programima Filozofskog fakulteta u Splitu (samo za pristupnike s inozemnom obrazovnom kvalifikacijom),
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 13,27 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, s modelom: 00 i pozivom na broj: 43001-9– OIB studenta i navođenje svrhe doznake: “za razredbeni postupak“.

Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije predaje se Sveučilištu u Splitu, Ruđera Boškovića 31.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku. Razredbeni postupak, za sve studije, zasniva se na vrednovanju uspjeha postignutog na prijediplomskom studiju koji se određuje prema ukupnoj prosječnoj ocjeni tijekom studiranja.

Pravo na upis stječu pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote. Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a nije se upisao u utvrđenom roku, gubi pravo upisa.

 

UPISI

Upis pristupnika na sveučilišni diplomski studij provodit će se za sve studije, osim za studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 25. i 26. rujna 2023. od 9 do 12 sati u Službi za studentske poslove Fakulteta.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • upisni obrazac, matični list i privolu
 • rodni list (u izvorniku) ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani), datum izdavanja neograničen
 • jedna osobna fotografija u boji  (3,5 cm x 4,5 cm),
 • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala), a ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba priložiti potvrdu o prebivalištu,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, s modelom: 00 i pozivom na broj: 43001-1– OIB studenta i navođenje svrhe doznake: “za troškove upisa“,
 • dokaz o uplati troškova školarine na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, s modelom: 00 i pozivom na broj: 43001-0-OIB studenta i navođenje svrhe doznake: “za troškove školarine“ (plaćaju studenti koji su već ranije studirali na diplomskom studiju u statusu redovitog studenta uz subvenciju iz državnog proračuna, studenti koji su već stekli jednu kvalifikaciju na drugoj razini visokog obrazovanja i strani studenti izvan EU).

 

DODATAK: VAŽNE NAPOMENE ZA UPIS NA JEDNOPREDMETNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – IZVANREDNI STUDIJ

 

Prijave

27. rujna – 29. rujna 2023. (srijeda - petak)

Objava popisa pristupnika koji ostvaruju pravo upisa

2. listopada 2023. (ponedjeljak)

 

Upisi

3. i 4. listopada 2023. (utorak i srijeda)

Početak nastave

6. listopada 2023. (petak)

 

Studenti imaju mogućnost izbora jednog od četiri ponuđena modula:

a) Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje

b) Likovno izražavanje i stvaranje

c) Glazbeno izražavanje i stvaranje

d) Pokretno izražavanje i stvaranje

 

Moduli će se aktivirati ako se za njih prijavi minimalno 10 pristupnika te stekne pravo upisa.

Pristupnici u prijavnom obrascu trebaju naznačiti prijavu za dva modula (modul 1 i modul 2).

U modul naveden pod brojem 2 usmjerit će se u slučaju da se za modul koji su naveli pod brojem 1 ne prijavi dovoljan broj pristupnika.

 

Prijave se podnose osobno u Službi za studentske poslove  u vremenu od 9 do 12 sati u razdoblju od 27. do 29. rujna 2023. Nepotpune prijave neće se razmatrati, podnositeljima neće biti omogućena naknadna dopuna prijave ni povrat novca.

 

Prijavna dokumentacija:

1. popunjeni prijavni obrazac

obrazac A

obrazac B

2. rodni list (izvornik) ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani, datum izdavanja neograničen;

3. diploma ili potvrdnica o stečenoj stručnoj spremi (preslik uz izvornik na uvid);

4. dopunsku ispravu o završenom prijediplomskom studiju ili ovjereni prijepis ocjena s brojem ostvarenih ECTS bodova;

5. izvornik potvrdnice o završenoj razlikovnoj godini (za pristupnike sa završenim dvogodišnjim studijem predškolskog odgoja);

6. evidencijska knjižica razlikovne godine (izvornik i preslika) - samo za pristupnike sa završenim dvogodišnjim studijem;

7. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 13,27 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, s modelom: 00 i pozivom na broj: 31008-6-OIB pristupnika i navođenje svrhe doznake: “za razredbeni postupak“ ;

8. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka studiranja na studijskim programima Filozofskog fakulteta u Splitu (samo za pristupnike s inozemnom obrazovnom kvalifikacijom).

Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije predaje se Sveučilištu u Splitu, Ruđera Boškovića 31.

 

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta 3. i 4. listopada  2023. godine od 9 do 12 sati.

 

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • upisni obrazac, matični list i privolu
 • jedna osobna fotografija u boji (3,5 cm x 4,5 cm),
 •  presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala), a ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba priložiti potvrdu o prebivalištu,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu 53,09 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, s modelom: 00 i pozivom na broj: 31009-1-OIB studenta i navođenje svrhe doznake: “za troškove upisa“,
 • dokaz o uplati godišnje participacije za izvanredni diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 995,42 eura na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, s modelom: 00 i pozivom na broj: 31009-0-OIB studenta i navođenje svrhe doznake: “za troškove školarine“ (školarina se plaća jednokratno prilikom upisa),
 • stručni prvostupnici predškolskog odgoja pored navedenih iznosa uplaćuju i trošak razlikovnih ispita u iznosu od 155,29 eura (10 ECTS bodova x 15,529 eura)  na IBAN Fakulteta: HR5124070001100571320, s modelom: 00 i pozivom na broj: 31013-6-OIB studenta i navođenje svrhe doznake: “za troškove razlikovnih ispita“.

 

Ako upisna kvota ne bude popunjena u prvom upisnom krugu organizirat će se drugi upisni krug.

Detaljnije informacije o izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje dostupne su na stranici Fakulteta, Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

INFORMACIJE

Dodatne informacije o studiju, razredbenom postupku te upisima, pristupnici mogu dobiti u Službi za studentske poslove (021) 54 55 68 i (021) 54 55 42 i na web stranici Fakulteta.