MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPIS STUDENATA U 1. GODINU PRIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PSYCHOLOGY U AK. GOD. 2024/2025

Postupak prijave na prijediplomski studij Psihologije odvija se putem Nacionalnog informatičkog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se može pristupiti putem web stranice http://www.postani-student.hr. Više informacija o postupku prijave možete saznati na http://www.studij.hr. Za sve dodatne informacije obratite se na applications@azvo.hr.

Kandidati za upis na prijediplomski studij Psychology OBVEZNI SU izvršiti prijavu za dodatnu provjeru. Prijave se zaprimaju od 3.6. do 26.6.2024.g. na e-mail: additional.assessment@ffst.hr.    
Valjana prijava uključuje ispunjenu PRIJAVNICU i priloge (potvrda o položenom engleskom jeziku i potvrda uplate). Podaci za uplatu nalaze se u prijavnici. Samo kandidati koji su na vrijeme izvršili prijavu moći će pristupiti dodatnoj provjeri, i to online testiranju na dan 1.7.2024.g. u trajanju od 10:00 do 13:00 sati. Poziv za online testiranje kandidati će dobiti na mail adresu navedenu u Prijavnici. Kandidati koji su pristupili online testiranju, naknadno će dobiti poziv za online intervju koji će se održati individualno s kandidatima u periodu od 2.07. do 4.07.2024.g.

Prijavnica je dostupna ovdje.

 

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o svim studijima i upisima pristupnici mogu dobiti u Službi za studentske poslove i na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffst.unist.hr/upisi.

Sve korisne informacije o studiranju na Filozofskom fakultetu u Splitu možete pronaći u Vodiču za buduće studente.