MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Antički grad na istočnoj obali Jadrana

Šifra: 67628
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Matijević
Izvođači: Zvonimir Forker - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U svome razvitku od kasnoga brončanog doba pa do kasne antike grad se na istočnome Jadranu razvijao i poprimao sve sofisticiranije forme. Zametak grada javlja se na prethistorijskim gradinama koje su primarno služile za obranu stanovništva za vrijeme napada. Kamene ili zemljane zidine s palisadama omeđuju prostor unutar kojega se postupno razvijaju gradski sadržaji. Grčkom kolonizacijom uvode se urbanistički principi ortogonalne gradnje, a rimski gradovi nastaju na obali kao luke na jednodnevnim ili dvodnevnim plovidbenim odsjecima. Rimski urbanizam dovodi do visokih dostignuća, ali se ipak gradovi svojim pojavnim oblicima razlikuju. Gradski se sadržaji razvijaju i uvećavaju. U unutrašnjosti se naselja na gradinama (na uzvisinama) spuštaju uz ceste, a napuštaju se stari položaji. Kasna antika opet uvodi svoja pravila, a grad se koncentrira oko vjerskih sadržaja. U kasnoj antici, zbog opasnosti od barbarskih provala, oživljavaju stari položaji na gradinama.

Studenti će produbiti temeljna znanja iz starovjekovnih kolegija stečenih na preddiplomskome studiju povijesti pod posebnim vidikom prouke geneze antičkoga grada na istočnoj obali Jadrana.
Ishodi učenja:
 1. uočiti osnovne razvojne principe gradskih naselja na istočnoj obali Jadrana tijekom tri glavna razdoblja
 2. prepoznati glavne karaktersitike grčkog grada na istočnoj obali Jadrana
 3. uočiti razliku između grčkih i rimskih gradova
 4. opisati okolnosti u kojima su osnovane pojedine rimske kolonije
 5. Interpretirati temeljne razvojne principe rimskih gradova.
Literatura:
 1. Antika, , Nenad Cambi, Ljevak, Zagreb, 2002.
 2. Prošlost Zadra I., , Mate Suić, Matica Hrvatska, Zadar, 1981.
 3. Antički grad na istočnom Jadranu, , Mate Suić, Golden Marketing, 2003.
Preporučena literatura:
 1. Grad u historiji, , L. Mumford, , 1968.
 2. Deset knjiga o arhitekturi, , Vitruvije, , 2005.
 3. The Ancient Roman City, , J. Stambaugh, , 1998.
 4. The City in the Greek and Roman World, , E. J. Owens, , 1994.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: