MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu

Šifra: 147627
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Hren
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Darko Hren - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s teorijskim osnovama nužnim za razumijevanje motivacije, socijalizacije u razredu te ih osposobiti za učinkovitu komunikaciju s učenicima i njihovim roditeljima. Upoznati ih s psihološkim aspektima i temeljnim načelima rada s učenicima koji maju posebne obrazovne potrebe

Sadržaj
Psihologijska objašnjenja motivacije: teorije potreba i teorije učenja
Psihologijska objašnjenja motivacije: kognitivističke teorije
Razumijevanje i djelovanje na motivaciju učenika
Komunikacija nastavnika i učenika
Razred kao grupni proces
Vođenje razreda
Škola i učionica kao obrazovni kontekst
Poteškoće u učenju; ADHD
Poteškoće jezika i govora te čitanja/pisanja
Poteškoće u ponašanju i emocionalne poteškoće
Tjelesne poteškoće, mentalna retardacija, autizam
Daroviti učenici
Komunikacija i rad s roditeljima djece s posebnim potrebama
Ishodi učenja:
 1. Navesti i objasniti osnovne teorijske koncepte relevantne za razumijevanje motivacije u odgojno-obrazovnom kontekstu
 2. Odabrati pristup za poticanje i podržavanje motivacije učenika za učenje, ali i u širem kontekstu ponašanja u razredu
 3. Opisati, objasniti i primijeniti temeljna načela učinkovite komunikacije s učenicima i roditeljima, organizacije razreda kao grupe i kao prostora u kojemu se odvija odgojno-obrazovni proces
 4. Navesti i objasniti specifičnosti rada s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama te opisati zakonski okvir kojemu podliježe takav rad
 5. Usporediti različite pristupa radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama, a na osnovu neposrednog iskustvo rada s učenicima koji imaju posebne obrazovne potrebe
Literatura:
 1. Psihologija obrazovanja, , Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D., Zagreb: IEP, d.o.o. i VERN, d.o.o., 2003.
 2. A Beginning Teacher's Guide to Special Education Needs, , Wearmouth, J., New York.Open University Press., 2009.
 3. Razumijevanje motivacije i emocija, , Reeve, J, Naklada Slap, Jasterbarsko, 2010.
Preporučena literatura:
 1. Edukacijska psihologija, , Grgin, T., Jastrebarsko: Naklada Slap., 2001.
 2. Motivacija, , Rheinberg, F., Jastrebarsko: Naklada Slap., 2004.
1. semestar
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Darko Hren:

  prema dogovoru putem elektroničke pošte

  Lokacija: