MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatski seljački pokret od početaka do 1918.

Šifra: 71157
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Edi Miloš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj kolegija je upoznavanje studenata s djelovanjem seljačkog pokreta i hrvatskim političkim životom u kontekstu posljednjih desetljeća postojanja Habsburške monarhije i Prvog svjetskog rata.
Literatura:
 1. BOBAN Branka: Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata
 2. CIPEK Tihomir: Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića
 3. MATKOVIĆ Hrvoje: Povijest Hrvatske seljačke stranke
 4. PERIĆ Ivo: Antun Radić 1868.-1919. Etnograf, književnik, političar
 5. PERIĆ Ivo: Stjepan Radić 1871.-1928.
Preporučena literatura:
 1. BIONDICH Mark: Stjepan Radić, The Croat Peasant Party, and the Politics of Mass Mobilization, 1904-1928
 2. BOBAN Branka: Demokratski nacionalizam Stjepana Radića
 3. FILIPAN Božena (ur.): Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama 1995-2000
 4. KOŠĆAK Vladimir: "Mladost Stjepana Radića", Hrvatski znanstveni zbornik, 1971, br. 2
 5. KRIŠTO Jure: "Hrvatsko katoličanstvo i ideološko formiranje Stjepana Radića (1893.-1914.)", Časopis za suvremenu povijest, sv. 23, 1991, br. 1-3
 6. KRIZMAN Bogdan: "Stjepan Radić 1918. godine", Historijski pregled, Zagreb, sv. 5, 1959, br. 3
 7. KRIZMAN Bogdan: "Stjepan Radić i Hrvatska pučka seljačka stranka u prvom svjetskom ratu", sv. 2, 1970
 8. KRIZMAN Bogdan: "Stjepan Radić na pariškoj političkoj školi (1897.-1899.)", Naše teme, sv. 15, 1971, br. 6
 9. KRIZMAN Bogdan: "Osnivanje Hrvatske pučke seljačke stranke (1904.-1906.), Radovi Instituta za hrvatsku povijest, sv. 2, 1972
 10. MATKOVIĆ Stjepan: "Viđenje Stjepana Radića o preobražaju Habsburške monarhije (1905.-1906)", Časopis za suvremenu povijest, sv. 25, 1993, br. 1
 11. MATKOVIĆ Stjepan: "Odnos braće Radić prema politici 'novog kursa' na primjeru Riječke i Zadarske rezolucije", Časopis za suvremenu povijest, sv. 26, 1994, br. 3, str. 475-485.
 12. MATKOVIĆ Stjepan: "Politički odnosi Josipa Franka i frankovaca prema radićevskoj ideologiji", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, sv. 32-33
1. semestar
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (istraživački smjer)
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (nastavnički smjer)

2. semestar
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (istraživački smjer)

3. semestar
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (istraživački smjer)

4. semestar
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (istraživački smjer)
Termini konzultacija: