MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast

Šifra: 67632
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Basić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Basić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni cilj kolegija je upoznavanje s genezom, prostornim položajem i društvenom organizacijom srednjovjekovnih urbanih zajednica na istočnom Jadranu.
Ishodi učenja:
 1. Opisati urbanistički razvoj komunalnih središta te širenje njihova distriktualnog prostora
 2. Protumačiti razvoj društvenih struktura dalmatinskih komuna, organizaciju gradskog života te zakonodavstvo i upravne institucije autonomnih komuna
 3. Opisati odnos seoskih i gradskih društava te kontekstualizirati komune u njihovom odnosu prema centrima političke moći koji ih okružuju
 4. Kritički interpretirati tekst te, izradom seminarske prezentacije, sagledati problem s različitih aspekata
 5. Primijeniti načine kritičkog razmišljanja te u diskusiji s drugim studentima naučiti argumentirano iznositi svoje stavove
Literatura:
 1. Zadar u srednjem vijeku, , Nada Klaić, Ivo Petricioli, Filozofski fakultet, Zadar, 1976.
 2. Toma Arhiđakon i njegovo djelo: rano doba hrvatske povijesti, , Mirjana Matijević Sokol, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002.
 3. Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje, , Tomislav Raukar, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 4. Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, , Tomislav Raukar, Književni krug Split, 2007.
 5. Od carske palače do srednjovjekovne općine, , Željko Rapanić, Književni krug Split, 2007.
 6. Antički grad na istočnom Jadranu, Raspoloživo 1. izdanje: 1976., Mate Suić, Golden Marketing, 2003.
Preporučena literatura:
 1. Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, , Tomislav Raukar, FF Press, Zagreb, 2003.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: