MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodika nastave povijesti, I.

Šifra: 67656
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladenko Domazet
Izvođači: prof. dr. sc. Mladenko Domazet - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni cilj ovoga kolegija je osposobljavanje studenata za samostalno izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama, odnosno razvijanje metodičko-didaktičkih kompetencija potrebnih za uspješno pučavanje nastave povijesti.
Studenti upoznavaju školski sustav Republike Hrvatske (Zakonodavni okvir, Nastavne planove i programe, Nacionalni okvirni kurikulum), planiranje nastave (ishode nastave, didaktičko-metodičke aspekte, strategije poučavanja, komunikacijske vještine i uporabu raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala), vrednovanje i ocjenjivanje učeničkog rada, upravljanje razredom i vođenje razredne administracije, rad s učenicima s posebnim potrebama, rad u okviru izvannastavnih aktivnosti, razvijanje vlastitoga stila poučavanja, europsku dimenziju nastave povijesti te kritičko procjenjivanje i vrednovanje nastavnog procesa i vlastitog rada.

Kompetencije koje se stječu:

- poznavati organizaciju pedagoškog procesa, programiranje i didaktičko oblikovanje nastavnog rada,
- poznavati metode izvođenja nastave,
- poznavati tehnike vrednovanja rada i postignuća učenika,
- poznavati obilježja kvalitetne nastave i primijeniti ta znanja u praćenju nastave
- utvrditi kriterije kvalitete rada
- poznavati osnove komunikologije i uspješno komunicirati,
- poznavati opseg i vođenje pedagoške dokumentacije
- poznavanje razredničkih poslova
- primjenjivati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u odgojno-obrazovnom procesu, racionalizaciji rada i prijenosu informacija,
- razvijanje suradničkog odnosa i konstruktivno sudjelovavanje u rješavanju problema.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , R. Stradling, Nastava europske povijesti 20. stoljeća, Srednja Europa, Zagreb 2003.
  D. Trškan, Provjera i ocjenjivanje znanja u nastavi povijesti, Srednja Europa, Zagreb 2005.
  D. Agičić, Nastava povijesti u Hrvatskoj, Povijest u nastavi 2/2003., str. 141-147.
  S. Koren, Promjene u nastavnom planu i programu za osnovne škole u Republici Hrvatskoj tijekom posljednjeg desetljeća, Povijest u nastavi 2/2003., str. 155-163.
  M. Matijević i D. Radovanović, Nastava usmjerena na učenika. Zagreb 2011.
  C. Kyriacou, Temeljna nastavna umijeća, Zagreb 2001.
  I. Rendić ? Miočević, Učenik istražitelj prošlosti, Zagreb 2000., Poglavlja: Spoznaja prošlosti: povijesno mišljenje, shvaćanje i znanje str. 26 - 31, Problemska nastava povijesti str. 38 - 49

  Dodatak Preopruci Vijeća Europe o nastavi povijesti u 21. stoljeću, Povijest u nastavi 1/2003., str. 7-13., , , .
Preporučena literatura:
 1. , S. Koren, Promjene u nastavnom planu i programu za osnovne škole u Republici Hrvatskoj tijekom posljednjeg desetljeća, Povijest u nastavi 2/2003., str. 155-163.
  I. Rendić ? Miočević, Učenik istražitelj prošlosti, Zagreb 2000., Poglavlja: Spoznaja prošlosti: povijesno mišljenje, shvaćanje i znanje str. 26 - 31, Problemska nastava povijesti str. 38 - 49, , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: