MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.)

Šifra: 67637
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marko Rimac
doc. dr. sc. Nikša Varezić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Jadranski prostor u doba Ferdinada Habsburškog. Osmanski prodori, jadranski prostor i Habsburška Monarhija: od Maksimilijana do Ferdinanda III. Pad Klisa. Hrvatska višegraničja. Uskoci i uskočko pitanje. Habsburška i mletačka Istra. Dubrovačka Republika i Habsburgovci. Habsburgovci i mletačko-turski ratovi. Jadranski prostor i tzv. Veliki rat za oslobođenje. Marija Terezija i Josip II. i jadranski prostor. Habsburgovci i kršćanske crkve na Jadranu.
Ishodi učenja:
 1. objasniti osnovne načine širenja habsburškog utjecaja na jadranski prostor
 2. uočiti glavne sadržaje prožimanja habsburškog dominija i jadranskog prostora
 3. interpretirati temeljna vrela te osnovne povijesne procese ranonovjekovnih
  prožimanja imperijalnih baština na Mediteranu pod političkim, kulturnim, vjerskim te
  ostalim društvenim vidicima
 4. protumačiti temeljne povijesne tokove na istočnoj obali jadrana, napose u istri, te
  uočiti njihove uzročno-posljedične veze
Literatura:
 1. Hrvatska i Europa: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. st), sv. 3,, , Ivan Golub, ur., Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 2. Hrvatska i Europa: Srednji vijek i renesansa, sv. 2, , Eduard Hercigonja, ur., Zagreb: Školska knjiga, 2000.
 3. Habsburzi i Hrvati, , Neven Budak, Mario Strecha, Željko Krušelj, Zagreb : Srednja Europa, 2003.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: istraživački

3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: