MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Didaktika

Šifra: 71247
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: Ante Grčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati osnove suvremene didaktike na način da stečene kompetencije mogu primijeniti u vlastitom nastavnom radu s posebnim naglaskom na kompetencijski i konstruktivistički pristup planiranja, organiziranja, realiziranja i vrednovanja procesa učenja i poučavanja.
Ishodi učenja:
 1. Analizirati različite didaktičke teorije i pristupe s obzirom na organizaciju nastavnog procesa, uloge sudionika nastavnog procesa, društvene i gospodarske čimbenike
 2. Primijeniti načela kompetencijskog i konstruktivističkog pristupa u odgojno-obrazovnom radu
 3. Analizirati kurikulume s obzirom na njihovu svrhu i namjenu
 4. Odabirati nastavne strategije, metode, medije i socijalne oblike rada sukladno ishodima učenja te uvažavajući individualne značajke učenika
 5. Osmisliti nastavni proces utemeljen na konstruktivnom poravnanju
 6. Odabrati prikladne pristupe, metode i tehnike vrednovanja postignuća učenika i samovrednovanja
 7. Definirati oblike i vrednovati učinkovite načine suradnje s roditeljima, učenicima, djelatnicima odgojno-obrazovne ustanove i lokalne zajednice
Literatura:
 1. Didaktika, odabrana poglavlja, Bognar, L., Matijević, M., Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 2. Kurikulum: Teorije-Metodologija-Sadržaj-Struktura, odabrana poglavlja, Previšić, V. (ur.), Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 3. Didaktika i kurikulum, , Miljković, D.; Strugar, V.; Cindrić, M., Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2016.
 4. Izazovi školi, , Pivac, J., Školska knjiga, 2010.
 5. Psihologija odgoja i obrazovanja, poglavlje o vrednovanju u odgojno - obrazovnom procesu, Vizek Vidović, V.; Vlahović Štetić, V.; Rijavec, M.; Miljković, D., IEP, 2014.
 6. Pedagogija-temeljna znanja, , Gudjons, H., Educa, 1994.
Preporučena literatura:
 1. Što je (ne)suvremeno u suvremenom školstvu?, Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO Pedagogija i
  psihologija: od ispravljanja nedostataka do poticanja osobnih snaga i vrlina.
  Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Koludrović, M.; Rajić, V., Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2019.
 2. Pozitivna disciplina u razredu, , Rijavec, M., Miljković, D., IEP, 2010.
 3. Mogućnosti razvijanja kompetencija učenja u suvremenoj nastavi, , Koludrović, M., Pedagogijska istraživanja, 2013.
 4. Stjecanje životno-praktičnih vještina u hrvatskom školstvu nekad i danas, , Koludrović, M., Kolobarić, M., Život i škola, 2016.
 5. Temeljna nastavna umijeća, , Kyriacou, C., Educa, 2001.
 6. Kurikulum: temeljni pojmovi, , Marsh, J. C., Educa, 1994.
 7. Didaktika razredne kvake, , Meyer, H., Educa, 2002.
 8. Mijenjajmo naše škole, , Stoll, L., Fink, D., Educa, 2000.
 9. Problemsko učenje u kurikulumu obrazovanja nastavnika, , Koludrović, M., Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2013.
 10. Relevantni i aktualni zakonski i podzakonski akti iz područja odgoja i obrazovanja, , Narodne novine, , .
 11. Učimo cjeloživotno učiti i poučavati. Priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih, , Koludrović, M., Vučić, M., ASOO, .
2. semestar
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: