MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Didactics

Code: 71247
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Lecturers: Ante Grčić - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Within the course, students will get to know the basics of modern didactics in such a way that they can apply the acquired competences in their own teaching process with special emphasis on the competence based and constructivistic based approach to planning, organizing, implementing and evaluating the educational process.
Learning outcomes:
Literature:
 1. Didaktika, odabrana poglavlja, Bognar, L., Matijević, M., Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 2. Kurikulum: Teorije-Metodologija-Sadržaj-Struktura, odabrana poglavlja, Previšić, V. (ur.), Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 3. Didaktika i kurikulum, , Miljković, D.; Strugar, V.; Cindrić, M., Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2016.
 4. Izazovi školi, , Pivac, J., Školska knjiga, 2010.
 5. Psihologija odgoja i obrazovanja, poglavlje o vrednovanju u odgojno - obrazovnom procesu, Vizek Vidović, V.; Vlahović Štetić, V.; Rijavec, M.; Miljković, D., IEP, 2014.
 6. Pedagogija-temeljna znanja, , Gudjons, H., Educa, 1994.
Optional literature:
 1. Što je (ne)suvremeno u suvremenom školstvu?, Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO Pedagogija i
  psihologija: od ispravljanja nedostataka do poticanja osobnih snaga i vrlina.
  Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Koludrović, M.; Rajić, V., Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2019.
 2. Pozitivna disciplina u razredu, , Rijavec, M., Miljković, D., IEP, 2010.
 3. Mogućnosti razvijanja kompetencija učenja u suvremenoj nastavi, , Koludrović, M., Pedagogijska istraživanja, 2013.
 4. Stjecanje životno-praktičnih vještina u hrvatskom školstvu nekad i danas, , Koludrović, M., Kolobarić, M., Život i škola, 2016.
 5. Temeljna nastavna umijeća, , Kyriacou, C., Educa, 2001.
 6. Kurikulum: temeljni pojmovi, , Marsh, J. C., Educa, 1994.
 7. Didaktika razredne kvake, , Meyer, H., Educa, 2002.
 8. Mijenjajmo naše škole, , Stoll, L., Fink, D., Educa, 2000.
 9. Problemsko učenje u kurikulumu obrazovanja nastavnika, , Koludrović, M., Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2013.
 10. Relevantni i aktualni zakonski i podzakonski akti iz područja odgoja i obrazovanja, , Narodne novine, , .
 11. Učimo cjeloživotno učiti i poučavati. Priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih, , Koludrović, M., Vučić, M., ASOO, .
2. semester
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Regular studij - Art History; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Regular studij - Croatian Language and Literature; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Regular studij - English Studies; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Regular studij - German Language and Literature; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Regular studij - History; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Regular studij - Italian Studies; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Regular studij - Pedagogy
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Regular studij - Philosophy
Consultations schedule: