MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodologija znanstvenog rada

Šifra: 88109
ECTS: 1.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir
Izvođači: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanja o historiografiji kao znanstvenom diskursu. Kritičko ovladavanje problematikom suvremene znanosti, napose razlozima krize i pada povjerenja u znanost. Upoznavanje istraživačkih i metodoloških postupaka i znanstvenih normi u historiografskoj praksi. Upućivanje i osposobljavanje studenata za samostalni istraživački rad i pisanje.
Ishodi učenja:
 1. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Studenti će nakon odslušanog i položenog kolegija moći:
  - objasniti nasljeđe i poziciju historiografije u sklopu znanosti, napose humanističkih
  - prepoznati razloge i probleme koji su doveli do krize suvremenih znanosti (prirodnih, društvenih i humanističkih)
  - protumačiti važnost znanstveno-metodološkog pristupa i prihvatiti ih kao načela istraživanja i pisanja historiografije
  - kreirati osnovne tehnike i strategije pisanja znanstvenih t
Literatura:
 1. Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Z. Blažević Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum. (2. izd.) Zagreb, 2012.
  K. Jenkins, Promišljanje povijesti. Zagreb, 2008., D. Oraić Tolić, , 2011.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Aleksandar Jakir:

  ponedjeljkom i srijedom od 8.45-9.45 i po dogovoru (ajakir@ffst.hr)

  Lokacija: