MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kulturna baština na tlu Hrvatske

Šifra: 120170
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Usvajanje znanja o kulturnoj baštini na tlu Hrvatske da bi se kulturni izvori mogli približiti djeci. Osvijestiti važnost poznavanja kulturne baštine u radu s djecom; razvijati kreativno i kritičko mišljenje, istraživačke sposobnosti, samostalnost i individualnost studenta.
Sadržaj predmeta:
1. Definicija pojma kulturne baštine, te klasifikacija i podjela
2. Hrvatska kulturna baština u europskom kontekstu
3. Predpovijesno doba u Hrvatskoj
4. Antičko doba u Hrvatskoj
5. Ranokršćanska umjetnost u Hrvatskoj
6. Predromanika u Hrvatskoj
7. Romanika u Hrvatskoj
8. Gotika u Hrvatskoj
9. Renesansa u Hrvatskoj
10. Barok u Hrvatskoj
11. Umjetnost 19 i 20 st. u Hrvatskoj
12. Suvremene tendencije umjetnosti u Hrvatskoj
13. Važnost poznavanja kulturne baštine i njenih tekovina u radu s djecom
14. Načini i mogućnosti upoznavanja djece s kulturnom baštinom i etnografskim izvorima
15. Važnost upoznavanja djece s kulturnom baštinom i etnografskim izvorima
Literatura:
  1. Ivančević, Radovan: Umjetničko blago Hrvatske
  2. Marasović, Tomislav: Kulturna baština 1 i 2
  3. Brajčić, Marija: Arheološki parkovi u Hrvatskoj, stanje i perspektive
  4. Damjanov, Jadranka: Likovna umjetnost
  5. Norwich, J., J.: Croatia Aspects of Art, Architecture and Cultural Heritage
Preporučena literatura:
  1. Marasović, Tomislav: Dioklecijanova palača
  2. Ratković, K.: Likovna umjetnost 20. stoljeća
  3. Prijatelj, Kruno: Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16 .stoljeća
  4. Gamulin, Grgo: Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove likovne kulture
3. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: