MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove likovne kulture

Šifra: 120187
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević
Izvođači: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi i sadržaj kolegija
-osposobiti studente za razumijevanje vizualnog jezika, likovnog jezika, vizualnih
komunikacija, likovne umjetnosti i dizajna
- osvijestiti funkciju i ulogu likovnog medija
- razviti likovno-stvaralačke sposobnosti studenata
- razviti sposobnost analize i razumijevanja umjetničkog djela (upoznati likovnu
umjetnost kroz različita vremenska razdoblja
Predavanja
1. Uvodno predavanje, analiza sadržaja predmeta, obveze studenata. (1 sat)
2. Vizualno i likovno mišljenje, Točka i crta. (2 sata)
3. Boja kontrasti boja, tonovi boja, degradacija boje, modelacija i modulacija, psihološko djelovanje i simbolika boje. (2 sata)
4. Ploha slobodne geometrijske plohe, ploha u slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi. (1 sat)
5. Površina, tekstura u kiparstvu, slikarstvu, arhitekturi. (1 sat)
6. Volumen, vrste kiparstva. (1 sat)
7. Arhitektura i urbanizam. (2 sata)
8. Perspektiva, linearna ili geometrijska, obrnuta, atmosferska, koloristička, semantička, vodoravna. (1 sat)
9. Kompozicija, kompozicijski elementi. (5 sati)
10. Crtačke tehnike. (2 sata)
11, Slikarske tehnike. (2 sata)
12.Grafičke tehnike. (2 sata)
13. Tehnike prostorno-plastičnog oblikovanja. (2 sata)
14. Dizajn. (2 sata)
15. Komunikacija s djelima likovnih umjetnosti (posjet muzejima i galerijama). (4 sata)
Vježbe
1. Crtanje (3 sata)
2. Slikanje (5 sata)
3. Grafičko izražavanje (2 sata)
4. Trodimenzionalno oblikovanje (5 sata)
Ishodi učenja:
 1. Povezati naučena teorijska i praktična znanja iz područja likovne kulture.
 2. Osmisliti vizualna iskustva i primijeniti ih u vlastitom kreativnom likovnom izražavanju.
 3. Izražavati se različitim likovnim tehnikama i materijalima.
 4. Diskutirati o važnosti poznavanja vizualnog i likovnog jezika u suvremenoj komunikaciji slikom.
 5. Analizirati i razumjeti te kritički promišljati različita djela likovnih umjetnosti.
Literatura:
 1. Osnove likovnog jezika i likovne tehnike, Knjiga daje uvid u strukturu likovnog jezika., Jakubin, M., Educa, Zagreb., 1999.
 2. Vizualni jezik i likovna umjetnost, Knjiga obrađuje fenomenologiju vizualnosti, na poseban način skreće pozornost na likovne i kompozicijske elemente te komunikacijske modele unutar likovnosti., Jadranka Damjanov, Zagreb: Školska knjiga., 1991.
 3. Pogled i slika, Knjiga govori kako komunicirati s vizualnim sadržajima., Damjanov, J, Zagreb: Hermes., 1996.
 4. Likovni govor: uvod u svijet likovnih umjetnosti, Knjiga daje temeljna znanja o likovnom jeziku., Ivančević, R, Zagreb: Profil., 2007.
Preporučena literatura:
 1. Pristup likovnom djelu, Knjiga se bavi osvještavanjem fenomena likovnog jezika . Težište knjige postavljeno je na područje slikarstva i kiparstva., Peić, M, Zagreb: Školska knjiga., 1973.
 2. Tehnike likovnog izražavanja (od olovke do kompjutora), Knjiga omogućava stjecanje znanja o likovnim tehnikama crtanja, slikanja, trodimenzionalnog oblikovanja, o pismu, keramici, tapiseriji, kompjutorskoj grafici i njihovoj primjeni., Tanay, E.R., Kučina, V, Naklada Zakej, Zagreb., 1995.
 3. Teorija, povijest i održivost prakse dizajna, Knjiga predstavlja pregled glavnih tema i koncepcija prisutnih u području teorije i povijesti dizajna., Vukić, F, Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga., 2012.
 4. Likovna umjetnost I i II, Knjiga daje temeljna znanja o likovnim i kompozicijskim elementima, te upućuje promatrače kako gledati., Damjanov, J, Zagreb: Školska knjiga., 1988.
 5. Perspektive, Knjiga govori o vrstama perspektiva u likovnoj umjetnosti., Ivančević R, Zagreb: Školska knjiga., 1996.
 6. Slikarski priručnik, Priručnik uvodi u tajne slikanja., Smith R, Zagreb: Znanje., 2006.
 7. Umjetnost - Vodič kroz povijest i djela, Opći pregled likovno - umjetničkih djela., Farthing, S, Zagreb: Školska knjiga., 2015.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: