MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijete i društvo

Šifra: 120168
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Toni Maglica
Izvođači: nasl. pred. Josipa Matoković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljenost za razumijevanje položaja djeteta u suvremenom društvu.
Sadržaj:
Položaj djeteta u društvu
Razvoj djeteta i društveni kontekst
Dijete u procesu socijalizacije
Agensi (instance) socijalizacije: obitelj, vršnjaci, predškolske ustanove, škole, mediji, religijske zajednice, sustav slobodnog vremena, sport i tjelesno vježbanje
Intervencije u rizični socijalizacijski proces
Društvena potpora djeci u Republici Hrvatskoj
Društvena nastojanja na zaštiti dobrobiti djeteta
Prava djeteta u kontekstu ljudskih prava
Međunarodni dokumenti o pravima djeteta
Društvena potpora djeci s posebnim potrebama i pravima (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, zlostavljena i zanemarena djeca, djeca s teškoćama u razvoju)
Potpora djeci u sustavu civilnog sektora (NGO)
Tolerancija u društvu i odgoju
Seminar:
Izrada i prezentacija seminarskih radova sa svrhom produbljivanja tema s
predavanja.
Ishodi učenja:
 1. obrazložiti tijek socijalizacijskog procesa
 2. klasificirati činitelje socijalizacijskog procesa
 3. definirati socijalnu i građansku kompetenciju;
 4. razlikovati sustav društvene potpore djeci;
 5. promicati prava djeteta u svakodnevnim odgojno-obrazovnim situacijama
Literatura:
 1. Konvencija UN o pravima djeteta, , UNICEF, , .
 2. Fenomen maltretiranja djece, , Bilić, V, Zloković, J., Naklada Ljevak Zagreb, 2004.
 3. Obiteljska i društvena socijalizacija, , Itković, Z. i sur., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, 1999.
 4. Odgoj za razvoj, , Miljević-Riđički, R. i sur., Naklada Slap Zagreb, 1998.
 5. Ostvarivanje prava djeteta, , Paravina, E., Savez društava Naša djeca Hrvatske, 1999.
Preporučena literatura:
 1. Metodika odgoja, , Bognar, L., Pedagoški fakultet Sveučilište u Osijeku, 2001.
 2. Mirotvorni razred, , Čudina-Obradović, M. i Težak, D, Zagreb: Znamen, 1995.
 3. Poučavati prava i slobode, , Spajić- Vrkaš, V. i dr, Zagreb: Filozofski fakultet, 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća pedagogija
2. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: