MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijete i društvo

Šifra: 120168
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Toni Maglica
Izvođači: doc. dr. sc. Toni Maglica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljenost za razumijevanje položaja djeteta u suvremenom društvu.
Sadržaj:
Položaj djeteta u društvu
Razvoj djeteta i društveni kontekst
Dijete u procesu socijalizacije
Agensi (instance) socijalizacije: obitelj, vršnjaci, predškolske ustanove, škole, mediji, religijske zajednice, sustav slobodnog vremena, sport i tjelesno vježbanje
Intervencije u rizični socijalizacijski proces
Društvena potpora djeci u Republici Hrvatskoj
Društvena nastojanja na zaštiti dobrobiti djeteta
Prava djeteta u kontekstu ljudskih prava
Međunarodni dokumenti o pravima djeteta
Društvena potpora djeci s posebnim potrebama i pravima (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, zlostavljena i zanemarena djeca, djeca s teškoćama u razvoju)
Potpora djeci u sustavu civilnog sektora (NGO)
Tolerancija u društvu i odgoju
Seminar:
Izrada i prezentacija seminarskih radova sa svrhom produbljivanja tema s
predavanja.
Literatura:
  1. UNICEF: Konvencija UN o pravima djeteta
  2. Bilić, V, Zloković, J.: Fenomen maltretiranja djece
  3. Itković, Z. i sur.: Obiteljska i društvena socijalizacija
  4. Miljević-Riđički, R. i sur.: Odgoj za razvoj
  5. Paravina, E.: Ostvarivanje prava djeteta
Preporučena literatura:
  1. Bognar, L.: Metodika odgoja
  2. Čudina-Obradović, M. i Težak, D: Mirotvorni razred
  3. Spajić- Vrkaš, V. i dr: Poučavati prava i slobode
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća pedagogija
2. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: