MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Opća pedagogija

Šifra: 120192
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Branimir Mendeš
Izvođači: Ante Grčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su stjecanje osnovnih znanja iz područja pedagogije i njihovo povezivanje u sustav, uvođenje studenata u područje znanstvene pedagogije i usvajanje osnovnih terminoloških određenja te razvijanje interesa za pedagogijska pitanja.
Ishodi učenja:
 1. definirati predmet pedagogije kao znanosti;
 2. objasniti položaj pedagogije u sustavu znanosti;
 3. razlikovati sustav pedagogijskih disciplina;
 4. obrazložiti osnovne pedagogijske pojmove;
 5. razlikovati odgojnu djelatnost s obzirom na vrijeme, dob odgojenika, mjesto
  (sredinu) odgoja i posebne uvjete odgojenika;
 6. diskutirati o različitim pedagogijskim pitanjima.
Literatura:
 1. Mikropedagogija, , Bratanić, M., Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 2. Uvod u pedagogiju, , Giesecke, H., Educa, 1993.
 3. Osnove pedagogije, Odabrana poglavlja, Mušanović, M. i Lukaš, M, Hrvatsko futurološko društvo, 2011.
 4. Pedagogija, (poglavlja 1, 2, 3, 4, 7), Silov, M., Velika Gorica: Persona, 2003.
 5. Pedagogija za učitelje i nastavnike, , Matijević, M., Bilić, V., Opić, S., Zagreb: Školska knjiga, 2016.
Preporučena literatura:
 1. , Mijatović, A.(ur.) (2001). Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: HPKZ (odabrana poglavlja), , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: