MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dječje plesno stvaralaštvo s praktikumom

Šifra: 180404
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: doc. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definiranje pojma stvaralaštva kroz dječje plesno stvaralaštvo, pokretom i improvizacijom pokreta kroz zvukove, ritmove i promjene tempa.
1. Osam osnovnih tema odgojnog plesa Rudolfa Labana i oblikovanje kratkih plesno ritmičkih kompozicija i improvizacija.
2. Uloga pokreta u poučavanju i izražavanju glazbe prema Emil Jaques Dalcrozeu
3. Metode razvijanja osjećaja za metar i metode razvijanja kinestetičkog senzibiliteta koje izaziva tijelo u plesno ritmičkom pokretu.
4. Kreativni pokret i ritmika kao terapija za djecu s posebnim potrebama jednostavne ritmove uz obradu brojalica u pokretu, te kreiranja kratkih koreografija i predstava - ispričana priča pokretom.
5. Primjena plesa u neverbalnoj komunikaciji.
6. Notni zapis
7. Analiza plesnog ritma
8. Plesni stilovi i podjele plesova kao operatora u kreativnom plesnom stvaralaštvu i izražavanju.
9. Trendovski plesni izričaji.
10. Osnove koreografije i scenskog nastupa u predškolskim ustanovama
Ishodi učenja:
  1. protumačiti relevantne činjenice o edukativnoj i kreativnoj ulozi dječjeg plesnog stvaralaštva
  2. prepoznati dječje plesno stvaralaštvo kao kontekst stjecanja iskustva
  3. demonstrirati temeljno poznavanje plesnog stvaralaštva
  4. predlagati inovativne planove i programe
  5. angažirati se u postizanju kvalitetnijeg i intenzivnijeg razvoja kreativnosti kroz gibanja u predškolskim ustanovama.
Literatura:
  1. Pokret i ples., , Maletić, A., Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1983.
  2. Pokret i ples kao odgojno-obrazovni process, , Cvjetičanin, B.; Kurjan-Manestar, V., Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, .
Preporučena literatura:
  1. Morphological features and motor abilities effects in female dance structures, , Mihaljević, D.; Srhoj, Lj.; Zagorac, N., Fizička kultura, Skopje, 34, issue 2, p, 2006.
4. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: