MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Odgojni kontekst dječjih jaslica

Šifra: 120172
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovladavanja dodatnim kompetencijama za razvoj integriranog jasličnog kurikuluma
Ishodi učenja:
  1. - definirati odgojni kontekst dječjih jaslica;
  2. - uočiti mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih jaslica:
  3. - implementirati integrirani jaslički kurikulum
Literatura:
  1. Odgoj u jaslicama., , Nenadić, S., Imotski: Potjeh., 2002.
  2. Kurikulum za jaslice, , Stokes Szatan, Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak., 2005.
  3. S djecom u jaslicama, , Došen-Dobud, A., Zagreb: Alinea., 2004.
  4. Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje, holistički pristup., (odabrana poglavlja)., Petrović Sočo, B., Zagreb: Mali profesor., 2007.
Preporučena literatura:
  1. Odgoj i njega djece u drugoj i trećoj godini života., , Miljak, A., Zagreb: Školske novine., 1990.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1
4. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: