MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1

Šifra: 120200
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: Jelena Topić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za demonstriranje, kreiranje i vrednovanje programa ranog i predškolskog odgoja na temeljima suvremenih teorijskih pristupa odgoju i
obrazovanju, razvojnim obilježjima i učincima poticanja djece u različitim sociokulturnim kontekstima te metodologijsku pismenost.
Ishodi učenja:
 1. - definirati cilj, predmet i zadaće pedagogije ranog i predškolskog odgoja;
 2. - prepoznati teoretske pristupe odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi te znati primijeniti osnovne metodološke postupke praćenja i promatranja djece u institucijskom kontekstu;
 3. - obrazložiti odrednice humanistički usmjerene koncepcije ranog i predškolskog
  odgoja te znati analizirati suvremenu pedagogijsku literaturu;
 4. - kritički interpretirati fenomene iz područja pedagogije ranog i predškolskog odgoja.
Literatura:
 1. Dijete u svijetu igre: teorijska polazišta i odgojno-obrazovna praksa., , Mendeš, B., Marić, Lj. i Goran, Lj., Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga., 2020.
 2. Bolje biti vjetar nego list., , Miljković, D., Rijavec, M., Zgareb: IEP., 2017.
 3. Odgoj i obrazovanje- iz teorije u praksu, Knjiga daje pregled temeljnih odrednica pedagogije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja., Miljković, D., Đuranović, M. i Vidić, T., Zagreb: IEP-D2 i UFZG., 2019.
 4. (Nova) slika djeteta u pedagogiji djetinjstva., , Bašić, S.U: D. Maleš (ur.), Nove paradigme ranog odgoja., Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju., 2011.
 5. Socijalne kompetencije u ranome djetinjstvu., , Jurčević Lozančić, A., Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu., 2016.
Preporučena literatura:
 1. Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja,, Knjiga daje analizu osnovnih značajki humanističkog pristupa institucionalnom ranom i predškolskom odgoju., Miljak, A., Velika Gorica - Zagreb: Persona., 1996.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća pedagogija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: