MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja

Šifra: 180356
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s najnovijim znanstvenim spoznajama o značenju i podizanju kulture ustanove ranog i predškolskog odgoja.
Ishodi učenja:
  1. definirati cilj, predmet i zadaće pedagogije ranog i predškolskog odgoja
  2. prepoznati teoretske pristupe odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi te znati primijeniti osnovne metodološke postupke praćenja i promatranja djece u institucijskom kontekstu
  3. obrazložiti odrednice humanistički usmjerene koncepcije ranog i predškolskog odgoja te znati analizirati suvremenu pedagogijsku literaturu
  4. kritički interpretirati fenomene iz područja pedagogije ranog i predškolskog odgoja.
Literatura:
  1. Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove, Određenje pojma kulture odgojno-obrazovne ustanove.., Vujičić, L., Zgareb: Mali profesor., 2011.
  2. Kultura zajednica odrastanja., U A. Višnjić Jevtić i I. Visković (ur.) Izazovi suradnje: razvoj profesionalnih kompetencija odgajatelja za suradnju s roditeljima. Zagreb: Alfa., Visković, I., Zgareb: Alfa., 2018.
Preporučena literatura:
  1. Rasprava kao temeljni modalitet suradničkog učenja odgajatelja i stručnih suradnika vrtića., , Slunjski, E., Pedagogijska istraživanja, 5(1)., 2008.
  2. Pedagoški zanemaren div: kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik i mjerilo njene učinkovitosti., U I.Visković (ur). Zbornik Dana ranog i predškolskog odgoja SDŽ "Mirisi djetinjstva., Spajić-Vrkaš, V., Makarska: Dečji vrtić Biokovsko zvonce., 2008.
  3. Spol kao prediktor vrijednosti mladih u Hercegovini., https://doi.org/10.31192/np.17.3.9; http://161.53.22.65/datoteka/1034404.nova_prisutnost_2019.pdf, Visković, I., & Škutor, M., Nova prisutnost, 17 (3),, 2019.
1. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: