MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2

Šifra: 120213
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: Jelena Topić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za razvoj integriranog kurikula u praksi ranog i predškolskog odgoja.
Ishodi učenja:
 1. Organizirati poticajno komunikacijsko okruženje u dječjem vrtiću.
 2. Poticati i pratiti svakodnevne govorne i komunikacijske aktivnosti s djecom.
 3. Metodički prezentirati književne sadržaje za djecu rane i predškolske dobi.
 4. Odabrati kvalitetnu slikovnicu.
Literatura:
 1. Dijete i igra., , Duran, M., Jastrebarsko: Naklada Slap., 2001.
 2. Psihologija dječje igre., http://www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/Psihologija_djecje_igre.pdf?ver=2017-09-08-103902-427, Klarin, M., Zadar: Sveučilište u Zadru., 2017.
 3. Odgojno-obrazovni aspekti igre djece i roditelja u obitelji. U B. Mendeš (ur.), Dijete, igra, stvaralaštvo., , Visković, I., Zbornik radova znanstvene konferencije s međunarodnom suradnjom. Split: FFST., 2016.
 4. Življenje djece u vrtiću, , Miljak, A, Zagreb: SM Naklada, 2009.
 5. Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja, , Rade, R, Zagreb: FoMa, 2003.
 6. Radost igre i stvaranja, , Peteh, M, Zagreb: Alinea, 2018.
 7. Pričanje priča - stvaranje priča, , Velički, V, Zagreb: Alfa, 2013.
Preporučena literatura:
 1. Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, , Starc, B. i dr., Zagreb: Golden marketing, 2004.
 2. Razvoj jezika i rane pismenosti u dječjem vrtiću. u: Hočevar, A. i Mažgon, J. (ur.). Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih i odraslih (zbornik prispekov), , Slunjski, E, Žalec: Zveza društev pedagoških delavcec Slovenije, 2010.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: