MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2

Šifra: 120206
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: Jelena Topić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljenost za razumijevanje dječje igre sa različitih teoretskih stajališta i organizacijskih konteksta te praćenja i vrednovanja različitih obilježja i ponašanja u igri.
Ishodi učenja:
 1. definirati dječju igru s različitih teorijskih stajališta
 2. analizirati i vrednovati rezultate istraživanja o dječjoj igri i čimbenicima koji je određuju i unapređuju;
 3. objasniti ponašanja u igri djece rane i predškolske dobi i značajne aspekte u igri;
 4. interpretirati obilježja dječje igre
 5. pratiti i vrednovati igrovne interakcije;
 6. obrazložiti kvalitetu igrovnog konteksta i dječjih igračaka.
Literatura:
 1. Dijete i igra, Analiza dječje igre. vrste igre. Područja razvoja. Igrovno okruženje., Duran, M., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001.
 2. Psihologija dječje igre., Teorije nastanka i razvoja dječje igre. Igra i razvoj., Karin, M., Zadar: Filozofski fakultet [online], 2017.
 3. Igra, medij razumijevanja, interpretacije i transformacije neposredne stvarnosti., , Šagud, M. i Petrović Sočo, B., Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 16(Sp. Ed. 1),, 2014.
 4. Children´s Play, The Educator´s Opinion, https://www.mdpi.com/2227-7102/9/4/266, Visković, I., Sunko, E. i Mendeš, B., Education Sciences, 9 (4),, 2019.
Preporučena literatura:
 1. Odgojno-obrazovni aspekti igre djece i roditelja u obitelji. U H.Ivon i B. Mendeš (ur). Dijete, igra, stvaralaštvo., , Visković, I., Split: Filozofski fakultet i Savez društva "Naša djeca", 2016.
 2. Uloge odgojitelja u simboličkoj igri djece rane dobi., , Badurina, P., Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 156(1-2)., 2015.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: