MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Istraživanja odgojne prakse 2

Šifra: 120209
ECTS: 1.0
Nositelji: doc. dr. sc. Branimir Mendeš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za samostalnu primjenu stručno-teoretskih znanja i sposobnosti te refleksiju i unapređivanje pedagoške prakse.
Ishodi učenja:
  1. analizirati mogućnosti odgojnog konteksta u odnosu na izbor i vrste dječjih igara i aktivnosti,
  2. obrazložiti ponašanje pojedinog djeteta kao i interakcije među djecom u različitim igrovnim aktivnostima,
  3. analizirati ulogu odgojitelja kao poticatelja dječje igre,
  4. obrazložiti etape odgojnog projekta,
  5. interpretirati protokole praćenja ponašanja djece u različitim igrovnim situacijama.
Literatura:
  1. Skrb za dijete i poticanje razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj, , Milanović, M., Stričević, I., Maleš, D., Sekulić-Majurec, M, Zagreb: Targa, 2000.
  2. Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, , Starc. B. i dr, Zagreb: Golden marketing, 2001.
  3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2014.
  4. Državni pedagoški standard, , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Istraživanja odgojne prakse 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: