MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Ritmika i ples s praktikumom 2

Šifra: 180402
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: doc. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljenost studenta za usvajanje osnovnih teorijska znanja i zakonitosti iz područja plesa i ritmike te plesne metodologije.
1. Metode razvijanja kinestetičkog senzibiliteta koje izaziva tijelo u plesno ritmičkom pokretu.
2. Kreativni pokret i ritmika kao terapija za djecu s posebnim potrebama.
3. Osam osnovnih tema odgojnog plesa Rudolfa Labana i oblikovanje kratkih plesno ritmičkih kompozicija i improvizacija.
4. Uloga pokreta u poučavanju i izražavanju glazbe prema Emil Jaques Dalcrozeu.
5. Testiranje motoričkih znanja i sposobnosti u ritmičkoj gimnastici.
6. Realizacija notnih vrijednosti pokretom.
7. Koreografija i nastup.
8. Antropološka uvjetovanost, povezanost razvojnih karakteristika i spolne determiniranosti s motoričkim izvođenjem u ritmičkoj gimnastici.
Ishodi učenja:
 1. upotrijebiti metodske postupke za transformaciju antropoloških obilježja
 2. mjeriti antropološke značajke ritmičarki i plesača
 3. opisati ritmičke strukture
 4. analizirati antropološka obilježja ritmičarki
 5. objasniti kineziološke i antropolske modele u plesu i ritmičkoj gimnastici
 6. objasniti pravilnu izvedbu elemenata ritmičke gimnastike
 7. objasniti kineziološke i antropološke modele u ritmici i plesu
 8. upotrebljavati metode za korekciju pogreške i izvođenju elemenata
 9. izvoditi metodske vježbe za usvajanje elemenata plesova
 10. angažirati se u postizanju kvalitetnijeg i intenzivnijeg prezentiranja gibanja i pokreta u predškolskoj ustanovi
Literatura:
 1. Plesne strukture (textbook)., , Srhoj, Lj., Miletić, Đ., Split: Abel international, 2000.
 2. Pokret i ples., , Maletić, A., Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1983.
Preporučena literatura:
 1. Laban u praksi: uz 50 godina škole suvremenog plesa Ane Maletić., , Maletić, A., Kretanja: časopis za plesnu umjetnost, 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Ritmika i ples s praktikumom 1
4. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: