MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Ritmika i ples s praktikumom 1

Šifra: 180398
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: doc. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljenost studenta za usvajanje osnovnih teorijska znanja i zakonitosti iz područja plesa i ritmike te plesne metodologije.
1. Metode učenja osnovnih elemenata tehnike skokova, ravnoteže, okreta i pokretljivosti.
2. Metode učenja hodanja, trčanja, plesnih koraka, zamaha, kruženja, valovitih gibanja, ispada, polukružnih elemenata.
3. Realizacija notnih vrijednosti pokretom.
4. Utjecaj kineziološkog programa kreativnog pokreta i ritmike na razvoj i održavanje različitih antropoloških karakteristika.
5. Metode poučavanja slobodnog plesnog pokreta usmjerenog na poticanje dječje mašte i kreativnosti u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja.
6. Metode razvijanja kinestetičkog senzibiliteta koje izaziva tijelo u plesno ritmičkom pokretu
7. Ritmička struktura, kompozicija, improvizacija i cjelovitost.
8. Procjenjivanje motoričkih znanja i sposobnosti u predškolskoj ustanovi.
Ishodi učenja:
 1. provesti metodske postupke za usvajanje elemenata ritmike za djecu
 2. upotrijebiti metodske postupke za transformaciju antropoloških obilježja
 3. opisati ritmičkih struktura
 4. analizirati antropološka obilježja ritmičarki
 5. objasniti pravilnu izvedbu elemenata ritmičke gimnastike
 6. objasniti kineziološke i antropološke modele u ritmici i plesu
 7. izvoditi metodske vježbe za usvajanje elemenata plesova
 8. angažirati se u postizanju kvalitetnijeg i intenzivnijeg prezentiranja gibanja i pokreta u predškolskoj ustanovi
 9. razviti sposobnost za primjenu metoda i postupaka za analizu i upravljanje kineziološkim aktivnostima kroz ritmiku i ples djece predškolskog uzrasta.
Literatura:
 1. Plesne strukture (textbook), , Srhoj, Lj., Miletić, Đ., Split: Abel international, 2000.
 2. Maletić, A. (1983), Pokret i ples. Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, , Maletić, A., Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1983.
Preporučena literatura:
 1. Efekti utjecaja estetskog kineziološkog tretmana na motoričke sposobnosti djevojčica. Edukacijski fakultet, Travnik., , Malada, D., Edukacijski fakultet, Travnik., 2018.
 2. Pokret i ples kao odgojno-obrazovni proces., , Cvjetičanin, B.; Kurjan-Manestar, V., Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. Collected Papers of the Teacher Education Academy in Zagreb, 2002.
 3. Laban u praksi: uz 50 godina škole suvremenog plesa Ane Maletić., , Maletić, A., Kretanja: časopis za plesnu umjetnost, Zagreb, 2004.
 4. Morphological features and motor abilities effects in female dance structures., , Mihaljević, D.; Srhoj, Lj.; Zagorac, N., Fizička kultura, Skopje, 34, issue 2,, 2006.
3. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: