MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Šifra: 120176
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Toni Maglica
Izvođači: nasl. pred. Josipa Matoković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljenost za prepoznavanje različitih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece
rane i predškolske dobi.
Ishodi učenja:
  1. razlikovati oblike nasilja nad djecom u ranoj i predškolskoj dobi;
  2. uspoređivati različite oblike nasilja nad djecom i među djecom;
  3. prepoznati znakove zlostavljanja i zanemarivanja djece u ranoj i predškolskoj dob
  4. analizirati ponašanja zlostavljene djece;
  5. prepoznati znakove zlostavljanja i zanemarivanja djece u ranoj i predškolskoj dobi;
  6. navesti posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece.
Literatura:
  1. Fenomen maltretiranja djece: prepoznavanje i oblici pomoći obitelji i školi, Prepoznavanje zlostavljanog djeteta i kako odgovoriti na izazove zlostavljanja djeteta., Bilić, Vesna i Zloković Jasminka, Zagreb: Naklada Ljevak, 2004.
  2. Prilozi obiteljskoj pedagogiji, , Rosić, V., Zloković, J., Filozofski fakultet Rijeka, 2002.
Preporučena literatura:
  1. Izdani: zlostavljana djeca su odgovornost svih nas., Razvoj kritičkog mišljenja o složenosti pojava kod zlostavljanja djece: čimbenike koji dovode do zlostavljanja, znakove po kojima se ono uočava te različite vrste tretmana i pristupa u radu sa zlostavljanom djecom., Killen, Kari, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 201.
4. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: