MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Tradicijska kazivanja za djecu

Šifra: 147089
ECTS: 4.0
Nositelji:
Izvođači: Sanja Balić - Seminar

doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati tradicijska kazivanja za djecu kao integralni dio tradicijskog stvaralaštva za djecu.
Ishodi učenja:
 1. imenovati, nabrojiti i definirati usmenoknjiževne oblike
 2. primijeniti i interpretirati tradicijske oblike namijene djeci
 3. uočiti stilske značajke tradicijskih kazivanja
 4. razviti sposobnosti primjene znanja u praksi
 5. vrjednovati i birati tradicijska kazivanja iz hrvatske i svjetske književnosti u radu s djecom
Literatura:
 1. Usmene pripovijetke i predaje., , Bošković-Stulli, M, SHK. Zagreb: MH., 1997.
 2. Narodna predaja o vladarevoj tajni, , Bošković-Stulli, M, Zagreb:Institut za narodnu umjetnost, 1967.
 3. Povijest hrvatske usmene književnosti., , Botica, S, Zagreb: Školska knjiga, 2013.
 4. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, , Botica, S, Zagreb:Školska knjiga, 1999.
 5. Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti. Fakultetski udžbenik, , Dragić, M, Filozofski fakultet u Splitu. Split. www.ffst.hr., 2007.
 6. Pričanja o djetinjstvu, , Marković, J, Zagreb: Biblioteka nova etnografija, 2012.
 7. Motivi usmenih predaja u novijem čakavskom pjesništvu Istre, , Rudan, E, Riječ, br. 21, 2000.
 8. Usmene predaje kao književna organizacija čovjekovog doživljavanja povijesti i prirode, . ., Zečević, D, Književnost na svakom koraku. Studije i članci. Zagreb, 1989.
4. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: