MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kvaliteta i identitet ustanove ranog i predškolskog odgoja

Šifra: 201749
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s indikatorima kvalitete ustanova ranog i predškolskog odgoja te ih osposobiti za njihovo prepoznavanje u praksi. Osposobiti studente za kvalitetnu
samoprocjenu odgojno-obrazovnog procesa i refleksivni dijalog.
Literatura:
  1. Antulić-Majcen, S. i Pribela-Hodap: Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja.
  2. Slunjski, E.: Izvan okvira 3. Vođenje: prema kulturi promjene.
  3. https://www.eurydice.hr/cms_files/publications/kc-ecec-report-2019-hr.pdf
Preporučena literatura:
  1. U V. Previšić, i dr. (ur.), Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (Svezak 2.).
  2. Slunjski E.: Dječji vrtić zajednica koja uči mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: