MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kvaliteta i identitet ustanove ranog i predškolskog odgoja

Šifra: 201749
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: Andriana Marušić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s indikatorima kvalitete ustanova ranog i predškolskog odgoja te ih osposobiti za njihovo prepoznavanje u praksi. Osposobiti studente za kvalitetnu
samoprocjenu odgojno-obrazovnog procesa i refleksivni dijalog.
Ishodi učenja:
 1. - pravilno interpretirati temeljne pojmove (kvaliteta, indikatori kvalitete,
  (samo)procjena, profesionalni identitet)
 2. - stručno i argumentirano analizirati pedagošku praksu
 3. - kritički analizirati vlastitu pedagošku ulogu u ustanovi i odgojno-obrazovnom
  procesu u odnosu na sve čimbenike odgojno-obrazovnog procesa
 4. - provesti samovrjednovanje odgojno-obrazovnog procesa u odnosu na postavljene kriterije i analizirati pojedine etape procesa
 5. - osmisliti i uvesti promjene s ciljem unaprjeđivanja pedagoške prakse i izgradnje
  identiteta ustanove.
Literatura:
 1. Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja., , Antulić-Majcen, S. i Pribela-Hodap, Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja., 2017.
 2. Izvan okvira 3. Vođenje: prema kulturi promjene., , Slunjski, E., Zagreb: Element., 2018.
 3. Ključni podaci o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u Europi, https://www.eurydice.hr/cms_files/publications/kc-ecec-report-2019-hr.pdf, Europska komisija - EACEA, Luksemburg: Ured za publikacije Europske unije., 2019.
Preporučena literatura:
 1. Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta odgojno-obrazovne prakse., U V. Previšić, i dr. (ur.), Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (Svezak 2.)., Vujičić, L., Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo., 2007.
 2. Dječji vrtić zajednica koja uči mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja., , Slunjski E., Zagreb: Spektar Media., 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: