MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2

Šifra: 120220
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: Mia Mijaljica - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Pripremanje studenata za kritičku i kreativnu analizu sadržaja metodičko-praktične aktivnosti iz likovne kulture sa stručnog i metodičkog stajališta, za pronalaženje zanimljivih i odgovarajućih motiva - poticaja za likovno izražavanje i stvaranje, korelacijski pristup u planiranju i izvođenju metodičko praktične likovne aktivnosti. Razvijanje kreativnog i kritičkog mišljenja, istraživačkih sposobnosti za organizaciju odgojnog konteksta i pristupa u cilju poticanja likovnog izražavanja i stvaranja u ranom i predškolskom odgoju.
Sadržaj predmeta:
1. Planiranje likovnih aktivnosti u integriranom kurikulumu
2. Planiranje metodičko-praktične likovne aktivnosti
3. Pismena priprema za metodičko-praktičnu likovnu aktivnost
4. Vrednovanje dječjih likovnih radova
5. Rad s darovitom djecom
6. Rad s djecom s posebnim potrebama
7. Likovne aktivnosti u muzejskom okruženju
8. Design u likovnim aktivnostima
9. Predškolsko dijete i likovno djelo
10. Estetsko uređenje prostora
11. Dječje likovne izložbe
12. Likovni kutić u dječjem vrtiću
13. Pripremanje, realiziranje i analiziranje javnih predavanja studenata
Ishodi učenja:
 1. Osmisliti likovnu aktivnost u dječjem vrtiću.
 2. Izraditi pripremu za metodičko praktičnu likovnu aktivnost.
 3. Realizirati likovnu aktivnost u vrtiću.
 4. Razlikovati, prepoznati i vrednovati dječje likovne uradke.
 5. Razviti senzibilitet za rad s darovitom djecom i djecom s posebnim potrebama-
 6. Prezentirati djeci umjetničko djelo unutar likovne aktivnosti u vrtiću.
 7. Sudjelovati u estetskom uređenju prostora u dječjem vrtiću.
 8. Analizirati javna predavanja studenata.
Literatura:
 1. Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi, , Herceg, L., Rončević, A. i Karlavaris, B., Alfa, Zagreb, 2010.
 2. Učimo gledati: Priručnik likovne kulture za nastavnike razredne nastave, Volumes 14., , Huzjak, M., Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 3. Dijete i likovna umjetnost, doživljaj likovnog djela, , Brajčić, M., Kuščević, D., Filozofski fakultet u Splitu, Split, 2016.
 4. Dječji vrtić, zajednica koja uči, , Slunjski, E, SM naklada, Zagreb, 2008.
 5. About Looking, , Berger, J., Bloomsbury Paperbacks, London, 2015.
 6. A child and the art in the first and the second grade of the primary school, , Kuščević, D., Brajčić, M., Matijašević, I., Journal of Elementary Education, 2,3, 2009.
 7. Child and the Work of Art, , Brajčić, M.,Kuščević, D., European Journal of Social Sciences Education and Research. Volume 8 No. 1., 2016.
 8. Learning at the Museum, , Brajčić, M., Kovačević, S., Kuščević, Croatian Journal of Education. Vol: 15, 2013.
Preporučena literatura:
 1. Dječja likovna kreativnost: od prve do desete godine života, , Brešan, D., Učiteljski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
 2. Likovno stvaralaštvo kao estetsko odgojni sadržaj, , Grgurić, N., Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1986.
 3. Visual Preferences of Young School Children for Paintings from the 20th Century, , Kuščević,D., Kardum G., Brajčić, M., Creativity Research Journal. 26, 3, 2014.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: